Gairmscoil Chú Uladh – An Clár Comenius. | Gairmscoil Chú Uladh – Comenius Programme.

[lang_ie]Tá Gairmscoil Chú Uladh páirteach sa Chlár Comenius, clár Eorpach ina mbíonn scoileanna ó thíortha éagsúla ar fud na hEorpa ag obair lena chéile ar thionscnamh áirithe. I mí Deireadh Fómhair thug scoláirí agus múinteoirí ón Ghearmáin, ón Chipir, ó Tenerife agus ón tSualainn cuairt ar Ghairmscoil Chú Uladh agus chaith siad cúig lá ag obair le daltaí na scoile ar thionscnamh ‘The Houses of Europe’. Sa tionscnamh seo bhí staidéar a dhéanamh ar na modhanna tógála difriúla sna tíortha éagsúla agus béim faoi leith ar bealaí le fuinneamh a shábháil.

Thug na scoláirí cuairt ar Iarsmalann Leitir Ceanainn, cathair Dhoire, Clochán an Aifir agus Grianán Ailigh fhad is a bhí siad anseo. Beidh deichniúr scoláire ó Ghairmscoil Chú Uladh ag tabhairt cuairt ar Tenerife ag deireadh mí Feabhra le críoch a chur leis an gclár.[/lang_ie]

[lang_en-uk]Gairmscoil Chú Uladh are currently participating in the Comenius Programme, a European based programme where schools throughout Europe work together on particular projects. In October students and teachers from schools in Germany, Cyprus, Tenerife and Sweden visited Gairmscoil Chú Uladh and spent five days in Donegal working with our students on a project entitled ‘Houses of Europe’. This project examined various building methods in the different countries throughout Europe, with emphasis on energy conservation.

The students visited Letterkenny museum, Derry city, the Giant’s Causeway and Grianán of Aileach while they were here. Ten students from Gairmscoil Chú Uladh will visit Tenerife in February to finish the programme.[/lang_en-uk]