Gairmscoil Chú Uladh, Toghchán Comhairle na nDaltaí. | Gairmscoil Chú Uladh – Student Council Election.

[lang_ie]D’eagraigh Rang Ailbhe (3ú Bliain) toghchán le gairid le Comhairle na nDaltaí na scoile a roghnú. Bhí an toghchán eagraithe mar pháirt den rang Oideachas Saoránach Sóisialta Polaitiúil (OSSP) agus bhí ar gach dalta sa scoil a vóta a chaitheamh.

Feidhmíonn Comhairle na nDaltaí sa scoil ar son na ndaltaí. Bíonn ionadaíocht ag gach rang ar an chomhairle agus bíonn cruinnithe rialta acu le gnóthaí scoile a phlé. Tugann an chomhairle glór do dhaltaí na scoile agus cuireann an chomhairle smaointe na ndaltaí chun cinn sa scoil.[/lang_ie]

[lang_en-uk]The 3rd Year Students (Rang Ailbhe) in Gairmscoil Chú Uladh recently conducted an election to have a Student Council in place in the school. The election was organised as part of their studies and participation with Civil, Social and Political Education (CSPE) in the classroom and all students in the school had the opportunity to vote.
The Student Council operates on behalf of all the pupils of the school and every class is represented on the Council itself. They hold regular meetings to discuss school affairs and this provides a voice for the pupils and promotes their ideas within the school.[/lang_en-uk]