Gradam don Ionad Nua is Fearr do Ghort a’Choirce. | Gortahork Win Best New Centre Award at Music Awards!

[lang_ie]Bhí mic léinn ó Ionaid Cumasóige ó fhud na tíre i láthair i mBaile Átha Cliath tá roinnt seachtainí ó shin le bheith páirteach sna hAmhráin Craftzone agus a bhí mar pháirt do na dámhachtainí ceoil don Óige. Bhí an seó dámhachtainí seo mar chuid de shraith ceardlann amhráin le deis a thabhairt do dhaoine óga bheith cruthaitheach agus le teagmháil agus roinnt a dhéanamh trí cheol. Thug an seó aitheantas dóibh fós sa stíl il-mheáin chumarsáide cosúil le hócáid na “Grammy’s”. Bhí féasta de cheol bheo don lucht féachana agus éisteachta – mar a bhí an banna popcheol leictreach Miracle Bell, fós bhí Kasey Smith (iar-bhaill do bhanna ceoil Wonderland do chuid Louis Walsh) agus go leor leor eile. Bhí turas iontach sásúil ag Cumasóige Gort a’Choirce mar thug siad an Gradam don Ionad Nua is Fearr abhaile leo agus bhí Cumasóige Bhéal Átha Seanaidh mar ainmnitheach i roinnt mhaith de na catagóir fós. Seo a leanas na phríomhbhuaiteoirí ar an lá :-

Gradam Ionad Nua is Fearr :- Cumasóige Gort a’Choirce, Contae Dhún na nGall.
Gradam don Amhrán ab Fhearr :- Cumasóige Chathair Phort Láirge leis an amhrán “Can’t Wait for the Summer”.
Trófaí don Ghrúpa Cheoil is Fearr :- Cumasóige Bhaile na Lorgan, Contae Mhuineacháin.
Amhránaí Aonréad (Bean) is Fearr :- Katie Phibbs (Chill Mhantáin Thiar)
Amhránaí Aonréad (Fear) is Fearr :- Michael Hutchinson (Ros Cré, Contae Thiobraid Árann)
Iontráil Rapcheol is Fearr :- Cumasóige Mhuinchille, Contae an Chabháin.

Tá na hAmhráin uile ar fáil le híoslódáil shaor in aisce ón suíomh ag www.craftzone.ie Comhghairdeas le gach duine as bhur n-iarratais agus as a bheith páirteach[/lang_ie]

[lang_en-uk]A few weeks ago Youthreach students from across the country travelled to Dublin to be part of the CraftZone Songs from the Youth music awards. The awards show was part of a series of songwriting workshops designed to give young people the opportunity to create, share and connect through music. The show acknowledged the young people’s creative achievements in a ‘Grammy’ style multi-media event. The guests were treated to a visual feast for the senses and live music from emerging electro pop outfit, Miracle Bell, Kasey Smith (formerly of Louis Walsh’s Wonderland) and others. Gortahork’s epic trip to the capital wasn’t in vain as they brought back the Best New Centre Award with them, while Ballyshannon Youthreach were also among the nominees in various categories. The main winners on the day included :-
Best New Centre Award – Gortahork Youthreach, Co.Donegal.
Best Song Award – Waterford City Youthreach – “Can’t Wait for the Summer”
Best Group Vocal Trophy – Castleblaney Youthreach, Co.Monaghan.
Best Rap Entry – Cootehill Youthreach, Co.Cavan
Best Female Solo Performance – Katie Phibbs (West Wicklow Youthreach, Co.Wicklow)
Best Male Solo Performance – Michael Hutchinson (Roscrea Youthreach, Co.Tipperary)

All the tracks from Songs from the Youth 2012 are now available to download free from www.craftzone.ie Well done to all for their enthusiasm and participation.[/lang_en-uk]

Gallery – Gortahork and Ballyshannon Youthreach.