Comhpháirtíocht Spóirt Dhún na nGall agus Bhronntanais do Percy | Donegal Sports Partnership and the Presents for Percy Appeal.

[lang_ie]CUIREADH.
Tá Comhpháirtíocht Spóirt Dhún na nGall (CSDnG) ag tabhairt cuireadh duit fhad le Maidin Chaife ar an Aoine 7ú Nollaig (11 r.n. – 1 i.n.) le tacaíocht a thabhairt do Bhronntanais do Percy le Cúram Leanaí Contae Dhún na nGall.
Cuir ort do gheansaí spóirt is fearr leat agus tig leat ticéad a bhaint don chluiche sacar idir Man Utd agus Southampton ar an 30ú lá d’Eanáir 2013 (seo urraithe ag Champions Travel) & tá go leor duaiseanna eile ar an mhaidin chaife seo fós.
IONAD : Oifigí CSDnG, Teach River Front, Bóthar an Phiarsaigh, Leitir Ceanainn. RSVP: Dé Luain 3ú Nollaig
(R-phost: info@activedonegal.com nó Fón: 074-9116079).    Lónadóireacht le Café Blend.
Naisc anseo fhad leis an Phóstaer don Mhaidin Chaife – an Achomhairc Bhronntanais do Percy le Cúram Leanaí Contae Dhún na nGall.  Cuireadh fáilte roimh gach tacaíocht.[/lang_ie]

[lang_en-uk]INVITATION
Donegal Sports Partnership (DSP) invites you to a Coffee Morning on Friday 7th December (11am-1pm) in aid of the Donegal Childcare Committee  Presents for Percy Appeal.
Wear you favourite jersey and you could win tickets to Man Utd v Southampton Game on January 30th 2013. (kindly donated by Champions Travel) & other spot prizes.
VENUE: DSP Office, River Front House, Pearse Road, Letterkenny. RSVP: Mon 3rd Dec (E: info@activedonegal.com or T: 074-9116079)    (Catering from Café Blend)
Links here to Coffee Morning PosterPresents for Percy Appeal with Donegal Childcare Committee. All support would be appreciated.[/lang_en-uk]