Siopa Ceardaíochta ar an Luan seo chugainn (3ú Nollaig) ag Cumasóige Leitir Ceanainn. | Letterkenny Youthreach holding a pop up shop next Monday 3rd December.

[lang_ie]Ag leanúint leis an lá iontach ar na mallaibh ag an Aonach Ceardaíochta le Teagasc, tá Cumasóige Leitir Ceanainn anois le siopa a bheith acu le linn an lae ó 10.00 r.n. ar aghaidh ar an Luan seo, 3ú Nollaig. Beidh an siopa lonnaithe sa Seomra Coiste ag foirgneamh na hOifigí Riaracháin den Choiste Gairmoideachais, Ard Uí Dhomhnaill, Leitir Ceanainn.
Bailíodh breis agus €1,000 ag an Aonach Ceardaíochta agus tá an t-airgead sin le cois an méid ón Luan seo chugainn ag dul chun sochar d’Ospís Leitir Ceanainn agus CanTeen (grúpa tacaíochta do dhaoine óga atá ag troid ailse ag an am seo).
Tá an siopa seo eagraithe ag an Chlár Gairmullmhúchán ATF (Ardteistiméireacht Fheidhmeach) agus bhí na foghlaimeoirí agus mic léinn iontach gnóthach le tamall anuas ag déanamh réidh na healaíona agus ceird don Nollaig.
Buíochas mór do gach duine a thug tacaíocht do Cumasóige Leitir Ceanainn go dtí seo agus guímid Nollaig Shona daoibh go léir.[/lang_ie]

[lang_en-uk]Following the recent success of the Teagasc Craft Fair, Letterkenny Youthreach are holding a pop shop at VEC Admin Offices, Ard O Donnell, Letterkenny on Monday 3rd December from 10am onwards in the Committee Room.
Over €1000 was raised at the craft fair for two very deserving charities and the hamper was won by Eileen Mc Daid.
The pop up shop is organised through the LCA Vocational Preparation programme and learners have been busy creating and making arts and crafts for Christmas.
All proceeds raised from the craft fair & pop up shop will aid Letterkenny Hospice and CanTeen (support group for young people who have or have had cancer).
We thank all those who have supported Letterkenny Youthreach in this task and wish you all a Happy Christmas.[/lang_en-uk]