Achainí Bréagáin Nollaig 2012 – le Cumann Naomh Uinseann de Pól.| Toy Appeal for St. Vincent De Paul – December 2012.

[lang_ie]Mar pháirt den Achainí Bhliantúil Bréagáin do Leanaí na Nollag seo – feic Naomh Uinseann de Pól (NUdP) agus 2fm – ba mhaith le Coiste Gairmoideachais Chontae Dhún na nGall bheith páirteach i mbliana agus iarracht gach duine a fháil ar bord laistigh den tseirbhís le bailiúcháin fiúntach bréagáin a bhaint amach anseo sa Chontae.

Má tá na bréagáin a bhailítear (feic an póstaer) fágtha i do Scoil / Coláiste nó Ionad, déanfaidh muidne socrú le hiad a fháil fhad le NUdP. Más féidir, ba chóir na bréagáin go huile fáil fhad le hOifigí Riaracháin an Choiste ag Ard Uí Dhomhnaill, Leitir Ceanainn chomh luath agus is féidir agus b’fhearr seo a dhéanamh i dtús na seachtaine 17 Nollaig 2012.

Roinnt Smaointe:-

  •  Rang / Grúpa nó Roinn theacht le chéile le bréagán nó leabhar a cheannach.
  •  Dearbhán Bronntanais do msh…Easons / Toymaster nó Smyths
  •  Maidin Chaife a eagrú agus iarr ar gach duine bréagán a bheith leo.

Má tá ceist ar bith nó tuilleadh eolais de dhíth – faigh i dteagmháil le Clare Houston ag 074 9161540 nó seol ríomhphoist aici ag clarehouston@donegalvec.ie
Go raibh maith agaibh roimh ré as bhur gcomhoibriú.[/lang_ie]

[lang_en-uk]As part of the Annual Appeal for Toys for children this Christmas – see Saint Vincent de Paul (SVdP)/ 2fm – this year Co.Donegal VEC would like to ask everyone within the service to come on board and to make as good a response as possible this year.
If the toys are all collected in your School/College/Centre, (see poster), we will arrange for the toys to be delivered to St. Vincent De Paul. We would appreciate it if you could arrange to have these toys delivered to the Administrative Offices, Ard O’Donnell, Letterkenny as early as possible and preferably in week beginning 17th December, 2012.

Some ideas :-

  • A class/group/Department go together to buy a toy/book
  • Gift Voucher for Easons/Toy Master/Smyths
  • Organise a coffee morning, and everyone bring a toy

If you have any queries on the above please do not hesitate to contact Clare Houston at 074 9161540 or by email : clarehouston@donegalvec.ie .
Thanking you all in advance for your co-operation.[/lang_en-uk]