Seó Nollag le Coláiste Chineál Eoghain. | Christmas Show with Coláiste Chineál Eoghain.

[lang_ie]Beidh Coláiste Chineál Eoghain ag cur seó Nollag ar siúl ar an 7.30i.n, 13ú Nollaig i mbliana. Ar an oíche beidh comórtas seó tallainne, carúil Nollag á gceol ag cór Choláiste Chineál Eoghain agus Rang 6 Ghaelscoil Bhun Cranncha agus raifil ann le réimse mór duaiseanna. Is féidir le daltaí tallann ar bith ar mian leo a chur i láthair (i nGaeilge nó i mBéarla – féach na catagóirí ar an phóstaer), mar shampla: amhránaíocht aonair / grúpa, geansceitse, drámaíocht, aithris fhilíochta, damhsa, ceol uirlise, srl.
Beidh duaiseanna den chéad scoth ann do bhuaiteoirí an chomórtais tallainne.
Feic an póstaer iomlán anseo agus le haghaidh tuilleadh eolais is féidir teagmháil a dhéanamh leis an scoil (Coláiste Chineál Eoghain) ag 074 9322350.[/lang_ie]

[lang_en-uk]Coláiste Chineál Eoghain will host a Christmas show this year on the 7.30 p.m, 13th December. On the night we will have a talent show, Christmas carols performed by the choir of Coláiste Chineál Eoghain and 6th Class from Gaelscoil Bhun Cranncha, as well as a raffle boasting a broad range of prizes.
Students may perform any talent act of choice (through the medium of Irish or English (see catagories on poster), for example: solo / group singing, comedy sketch, drama, poetry recitation, dance, instrumental music, etc.
The winners of the talent competition will be treated to excellent prizes.
Here is the full poster and any further information can be had by contacting Coláiste Chineál Eoghain direct at 074 9322350.[/lang_en-uk]