Cóisir Tae do Sheanóirí ag Cumasóige Leitir Ceanainn. | Senior Citizens Tea Party with Letterkenny Youthreach.

Senior Citizens Tea Party[lang_ie]Reáchtáil na foghlaimeoirí ón 2ú Bliain Ardteistiméireacht Fheidhmeach chóisir tae do sheanóirí na háite le gairid agus bhain gach uile dhuine an-taitneamh as. Cuireadh siamsaíocht ar fáil i bhfoirm ceol carúl álainn agus cuireadh tae, cístí agus scónaí d’achan duine. Sular imigh na haíonna go léir tugadh cárta Nollag dóibh ó na foghlaimeoirí. Bhain iad siúd a d’fhreastail ag an chóisir an sult agus taitneamh as agus tá seans go mbeidh seo mar ócáid bhliantúil ó seo amach. Míle buíochas do Richard Gilpin a bhí i mbun ceoil agus do Chomhlacht Marks & Spencers a rinne urraíocht ar na cístí agus scónaí.[/lang_ie]

[lang_en-uk]Leaving Certificate Applied (LCA)  Year 2 learners held a very enjoyable tea party for senior citizens in the local area.  They entertained their guests with beautiful carol singing and provided lovely tea, cake and scones for all their guests.  Before they departed all guests were given a Christmas card from the learners. Those that attended really enjoyed it and hope that the young people will make it an annual event.  Many thanks to Richard Gilpin who provided the music and Mark & Spencers who sponsored the cake and scones.[/lang_en-uk]