Tógann Comhpháirtíocht Spóirt Dhún na nGall (CSDnG) – €500 d’Achainí Bhronntanais do Percy. | Donegal Sports Partnership (DSP) Coffee Morning raises €500 for the Presents for Percy Appeal.

[lang_ie]Míle Buíochas do gach aon duine a tháinig isteach na hoifige do chupán tae agus do bhlas deas bia urraithe ag Café Blend. Leis an méid tacaíocht a fuarthas tá muid le síntiús de €500 a chuir fad le Bronntanais do Percy le Cúram Leanaí Contae Dhún na nGall. Tá mar aidhm acu roinnt bréagáin a bhailiú do pháistí san aois grúpa 0-14 agus iad a dháileadh tríd eagraíochtaí sa cheantar atá ag obair le teaghlaigh atá lorg tacaíocht sa Chontae i mbliana ag am Nollag.

Buíochas Speisialta do Champions Travel do na Ticéid do Chluiche Man Utd agus do Pauline Sugrue agus a Fhoireann ó Café Blend siocair an lónadóireacht álainn.
Buaiteoirí na nDuaiseanna : Eoghan Mac Suibhne, Coiste Gairmoideachais Contae Dhún na nGall, (Dhá Thicéad do Chluiche Sacar – Man Utd -v- Southampton – 30 Eanáir 2012 ( ó Champions Travel), John Cambell, Chláirsigh na Finne ( Dearbhán €50), Patricia Swann agus Mary Doherty, DCWC, (Dearbháin €20) agus Lorcán Grier (Celebrations).[/lang_ie]

[lang_en-uk]Many thanks to all who called to our office today for a wee cuppa and some fabulous food supplied by Café Blend. Through your support we are donating €500 to the Donegal County Childcare’s Presents for Percy Appeal. They aim to collect a range of toys for children 0-14 years that will be distributed by local organisations working with families in need of support across County Donegal in time for Christmas.
Special thanks to Champions Travel for the Match Tickets and to Pauline Sugrue and Staff, Café Blend for providing all the fabulous catering.   Draw winners: Eoghan MacSuibhne, Donegal VEC, (Two Tickets to Man Utd-v-Southampton Game 30th Jan’13 (kindly donated by Champions Travel) and John Campbell, Finn Harps (€50 Voucher), Patricia Swann and Mary Doherty, DCWC, (€20 Vouchers) and Lorcán Grier (Celebrations).[/lang_en-uk]

 

DSP Coffee Morning for Percy