Aonach don Fhoghlaimeoir Aosach 2013.| Adult Learner Fair 2013.

[lang_ie]Beidh Aonach don Fhoghlaimeoir Aosach 2013 i mbliana ar siúl idir 11.00 r.n. agus 3.30 i.n. Dé hAoine 25 Eanáir 2013 in Óstán an Mount Errigal, Leitir Ceanainn. Lá lán d’inspioráid, spreagthacht, comhairle agus tacaíocht do dhuine ar bith atá ag smaoineamh dul ar ais i mbun oideachais. Cuirtear tús leis an lá le hAoichainteoir Speisialta, Jim McGuinness, Bainisteoir ar CLG Chontae Dhún na nGall, Seaimpíní na hÉireann agus beidh Jim ag labhairt faoina scéal inspioráid oideachais féin mar fhoghlaimeoir fásta, conas a chruthaigh sé rath ina ghairm bheatha féin agus d’Fhoireann an Contae agus na céimeanna atá de dhíth orainn le pleanáil dár dtodhchaí féin. Leanfaidh an tAonach ar aghaidh go dtí 3.30 i.n. le taispeántas spreagthach de roghanna agus deiseanna oideachais & oiliúna, tacaíocht foghlama agus eolais ón oideachas bunúsach don fhoghlaimeoir fásta suas go dtí an tríú leibhéal. Mar sin, má tá tú ag smaoineamh dul ar ais ar an oideachas nó má tá tú dífhostaithe agus ba mhaith leat feabhas a chur ar do chuid oideachais, scileanna agus ionchais phoist oibre, nó fiú más rud é go bhfuil tú go simplí ag iarraidh tús spreagthach don Bhliain Nua…Níl agat ach dul fhad leis an Aonach don Fhoghlaimeoir Aosach 2013 agus faigh amach conas is féidir do thodhchaí bheith difriúil …..

Seo liosta do na Taispeántóirí a bhfuil cuireadh acu le bheith i láthair. Le haghaidh tuilleadh eolais faigh i dteagmháil le Treoirsheirbhís d’Fhoghlaimeoirí Fásta Dhún na nGall.  Fón : 074 9178088[/lang_ie]

[lang_en-uk]Co Donegal VEC Adult Learner Fair 2013 will be held in the Mount Errigal Hotel, Letterkenny on Friday 25th January. This is a day of inspiration, motivation, advice and support for anyone thinking of going back to education and training. The day will commence at 11am with special guest speaker Jim McGuinness, Manager of Donegal All Ireland GAA Senior Champions speaking about his inspiring adult education story, how he created success in his own career and for the Donegal Team and the steps we need to take to plan our own future. The fair will continue until 3.30pm with an exciting exhibition of education and training opportunities, learning supports and information ranging from adult basic education through to third level. So if you are thinking about going back to education or are unemployed and want to improve your education, skills and job prospects or simply want an inspirational beginning to the New Year…. Then come along to the Adult Learner Fair 2013 and find out how your future can be different…

Here is a List of Invited Exhibitors. For further information contact Donegal Adult Learner Guidance Service on 074-91 -78088[/lang_en-uk]