Ionadaíocht mhaith ag Coláiste Magh Éne ag an Taispeántas Teicneolaíochta agus Eolaí Óg BT. | Magh Ene College well represented at this year’s BT Young Scientist and Technology Exhibition.

GroupPhoto[lang_ie]Ghlac sé ceann déag mac léinn ó Choláiste Magh Éne, Bun Dobhráin iomaíocht sa Taispeántas Eolaí Óg agus Teicneolaíochta BT a bhí ar siúl i gCumann Ríoga Baile Átha Cliath ar an tseachtain seo caite.

Mic Léinn an 2ú Bliain – Kerri McGloin, Aisling McSharry agus Caoimhe Page.                                                                                                     “Imscrúdú ar éifeacht na radaíochta Micreathonnta ar Phlandaí”.

Mic Léinn an 2ú Bliain – Rebecca Duffy, Megan McGee agus Martha Cosgrove.
“An imscrúdú ar leibhéil Vitimín C i dtorthaí aibí i gcomparáid le torthaí nach bhfuil aibí”
Fuair na cailíní seo an chéad áit sa rannóg Cheimic ag SciFest anuraidh in Institiúid Teicneolaíochta Shligigh leis an réamh-imscrúdú a bhí déanta acu ar an tionscadal seo.

Mic Léinn na hIdirbhliana – Christopher Woods agus Darren Oates.
“Staidéar ar chumas Spíosraí chun cur i gcoinne éifeacht Perchlorate ar ráta croí Daphnia”.

Mic Léinn na hIdirbhliana – Jamie Brennan agus Conor Dawson.
Bhí an bheirt seo san iomaíocht i rannóg Idirmheánach d’Éiceolaíochta agus Bitheolaíochta leis an tionscadal :
“Cnoc Fána : an éifeacht rothaíocht i gcomparáid le bheith ag rith suas cnoc?”

Mic Léinn na hIdirbhliana – Tara Fergus Sheridan, Roisin Chapman agus Sarah Van Stavaren.
Bhí siad seo chomh maith sa rannóg Idirmheánach do Cheimic agus Fisiceach lena tionscadail :
“Sóidiam Ailgíneacha : Lasairmhoillitheach atá neamhtocsaineach?”
Seo an dara huair do Tara agus Roisin bheith páirteach ag an Taispeántas Eolaí Óg BT.

Agus ar deireadh tá mic léinn ón 5ú bliain – Niall McSharry, Julian Pawlowski agus Jack Roden a rinne:
“Imscrúdú ar Baictéarach Enterococci i bhFaireoga Uropygial i gCearca agus Lachain.”
Seo an tríú hócáid do na buachaillí seo bheith ag an Taispeántas BT seo agus fuair siad an tríú háit anuraidh i rannóg Idirmheánach d’Éiceolaíochta agus Bitheolaíochta.

Bhí Ms.Yvonne Higgins, Múinteoir Eolaíochta na scoile i láthair ag tabhairt tacaíocht do na mic léinn go léir. Maith sibh.[/lang_ie]

[lang_en-uk]Sixteen students from Magh Ene College, Bundoran, competed in the BT Young Scientist and Technology Exhibition in the RDS in Dublin last week.

• Second Year students – Kerri McGloin, Aisling McSharry and Caoimhe Page.

‘Investigation into the effect of Microwave radiation on Plants’.

• Second Year students – Rebecca Duffy, Megan McGee and Martha Cosgrove.
‘An investigation into Vitamin C levels in Ripe and Unripe fruit’.
The girls secured first place in the Chemistry section of Scifest last year in the IT Sligo, with their preliminary investigations in this project.

• Transition year students – Christopher Woods and Darren Oates.
‘Study into the ability of Spices to counteract the effect of Perchlorate on heart rate in Daphnia’.

• Transition Year students – Jamie Brennan and Conor Dawson, competed in the Intermediate Ecological and Biological section with their project;
“Hill Slope: effect on cycling versus running up a hill?”

• Transition Year students – Tara Fergus Sheridan, Roisin Chapman and Sarah Van Stavaren, also competed in the Intermediate Chemical and Physical section with their project;
“Sodium Alginate: A Non-toxic Flame Retardant?”
This was Tara and Roisin’s second time to exhibit at the BT Young Scientist.

• Finally 5th Year students – Niall McSharry, Julian Pawlowski and Jack Roden, carried out  ‘An Investigation into Enterococci Bacterial in Hen and Duck Uropygial Glands’.

This was the boys third time to exhibit projects at the BT Young Scientist, having secured 3rd place in the Intermediate Ecological and Biological section of the competition last year.

The students were accompanied to the RDS by their Science teacher, Yvonne Higgins.
Well done to all.[/lang_en-uk]

Magh Éne College at BT Young Scientist Exhibition.