Iontráil ó Ghairmscoil Naomh Caitríona ag Taispeántas Eolaí Óg BT | Entry from St.Catherine’s VS to BT Young Scientist Exhibition.

[lang_ie]Ghlac triúr de na cailíní ón 2ú Bliain ó Ghairmscoil Naomh Caitríona, Na Cealla Beaga sa Taispeántas Eolaí Óg BT i mBaile Átha Cliath le gairid. Rinne siad  ” Imscrúdú ar an méid cosaint ó ghathanna Ultravialait atá ar fáil ó na réimsí de maothóirí éagsúla”.. Bhuaigh siad gradam don taispeáint agus bhain siad an-sult agus taitneamh as a bheith páirteach. Ba iad Leanne Hutchinson, Sarah Conwell agus Ciara O’Boyle  a bhí sa ghrúpa agus fuair siad a lán tacaíocht óna mhúinteoir eolaíocht, Ms.  Sharon Stevenson. Maith sibh.[/lang_ie]

[lang_en-uk]Three students from 2nd Year in St.Catherine’s VS, Killybegs took part in the recent BT Young Scientists Exhibition in Dublin with their project “A Study of the Ultraviolet protection offered by a range of moisturisers”. They won a display award for their efforts with the presentation and really enjoyed the experience of being part of the overall exhibition. The students involved were Leanne Hutchinson, Sarah Conwell and Ciara O’Boyle and no doubt they received a lot of support from their Science Teacher, Ms. Sharon Stevenson. Well done to all concerned.[/lang_en-uk]

 

St.Catherine’s Young Scientists