Gairmscoil Chú Uladh réidh don rás mór! | Gairmscoil Chú Uladh Prepare for Big Race!

[lang_ie]Beidh Rás 5k agus rás faoi aois ar siúl i nGairmscoil Chú Uladh ar an 8ú Feabhra @ 1:30 i.n. (Mile race) + 2 i.n. (Rás 5k).
Tá pobail na scoile agus Coiste Sláinte na scoile ag ullmhú don rás seo ó bhí Aonach Aclaíochta acu i Mí na Samhna. Le cur lena gcuid traenáil seachtainúil bhí lá  traenála acu leis an traenalaí mór le rá Teresa Mc Daid ó Club Aclaíochta Leitir Ceanainn ar na mallaibh.
Beidh Clárú sa halla spóirt ó 12:30 ar aghaidh ar an lá. Táille 5 euro do dhaoine fásta/3 do dhaoine faoi aois. Ceadanna AAI  agus pacers ar fáil ar an lá.   Fáilte róimh chach![/lang_ie]

[lang_en-uk]The 5k Race and Underage Races will be held at Gairmscoil Chú Uladh next Friday 8th February @ 1.30 pm (Mile Race) agus 2 pm (5k Race). The school community and Health Committee are preparing for this event since the Athletics Fair which was held in November last. To assist with the weekly training a special training day was held recently with the help and advice of Teresa McDaid from the Letterkenny Athletics Club. Registration will take place from 12.30 onwards with a Fee of €5 for adults and €3 for underage competitors. AAI Permits and pacers to be had on the day.  Everyone welcome.[/lang_en-uk]