Míreanna Nuachta ón Chomhpháirtíocht Oideachais Ceoil DnG.| News Items from Donegal Music Education Partnership.

Jazz Trio Portrait - Conor, Emmet & Micheál [lang_ie]

  • Comhghairdeas le hAmhránaithe an Earagail a thóg breis agus €1,023 d’Ospís Dhún na nGall lena chuid Amhránaíocht Carúil Nollaig ag Ionad Siopadóireachta Leitir Ceanainn ar an 22ú Nollaig seo caite. Buaileann an cór le chéile go seachtainiúil gach oíche Luain.
  • Triúr Cheoltóir – Conor Murray, Emmet Doherty & Micheál Murray atá sa phictiúr lasmuigh den Roinn Oideachais & Scileanna, Baile Átha Cliath le déanaí – áit a raibh siad mar pháirt den seoladh ar an tionscnamh Seimineár an Chomhpháirtíocht Oideachais Ceoil ar an 21ú hEanáir seo caite. Tá an triúr acu mar bhaill den Cheolfhoireann Groove an Earagail atá faoi stiúir an Chomhpháirtíocht Oideachais Ceoil féin.

Is féidir tuilleadh mionsonraí maidir le haon ghné den obair leanúnach Chomhpháirtíocht Oideachais Ceoil Dhún na nGall a fháil le teagmháil a dhéanamh fhad le (074) 9176293 / musiceducation@donegalvec.ie / http://dmep.ie[/lang_ie]

[lang_en-uk]

  • Well done to Errigal Singers who raised €1,023 for the Donegal Hospice with their Christmas Carols Singing at Letterkenny Shopping Centre on 22nd December last. The choir continues to meet weekly on a Monday night.
  •  Three musicians – Conor Murray, Emmet Doherty & Micheál Murray pictured outside the Department of Education and Skills, Dublin recently where they performed at the inaugural Music Education Partnership Seminar on 21st January last. The three are members of the Donegal Music Education Partnership’s Errigal Groove Orchestra.

 

 Further details on any aspect of the continuing work of Donegal Music Education Partnership can be had by contacting (074) 9176293. / musiceducation@donegalvec.ie / http://dmep.ie[/lang_en-uk]