Bród ar Choláiste na Maoile Ruaidhe leis an Chlár SOAR.| Mulroy College proudly hosts the SOAR programme.

SOAR LOGO[lang_ie]Bhí sé mar phribhléid le gairid go raibh Coláiste na Maoile Ruaidhe páirteach sa chlár SOAR do ranganna na hIdirbhliana. Is gluaiseacht for-rochtana náisiúnta don óige é SOAR tógtha ar mhúnla idirghabháil luath dírithe ar an seachadadh ar scileanna ríthábhachtach ó dhuine go duine. Bhí cur síos ar na mallaibh sna meáin áitiúla agus náisiúnta.
Oibríonn SOAR taobh istigh agus taobh amuigh den chóras oideachais le daoine óga d’aois 10-18, tá ceardlanna ar fáil atá dírithe ar forbairt féinmhuinín, féinmheas srl ionas go mbeidh ár gcuid daoine óga, an chéad ghlúin eile, a gcuid saoil a chomhlíonadh ina iomláine. Is leanúint é ar an scéal REACH a bhí le Jim Stynes san Astráil. Tá fócas ar na ceardlanna do na mic léinn idirbhliana ag céim shuntasach ina saol. Is ceardlanna leathlae iad a dhíríonn ar fheasacht féin a mhéadú, treoir a thabhairt, féin-creideamh, ionbhá, meas ar do chomhghleacaithe, ceannaireacht, athléimneacht agus le tabhairt faoi deara agus do láidreachtaí lárnach agus paisean a aithint. Tá sé léirithe go laghdaíonn an fhorbairt ar na scileanna seo ag an chéim seo nach mbíonn na fadhbanna agus deacrachtaí céanna le dúlagar, mí-úsáid substaintí, easpa dídíne agus féinmharú. Spreagann na ceardlanna idirbhliana do na daoine óga luach a fheiceáil ina gcuid indibhidúlacht, le tús a chuir le spriocanna, theacht amach as a gcuid áiteanna compordacha agus a gcumas iomlán a bhaint amach. Mar aon le gach Cláir SOAR, is é an chrúthú le timpeallacht shábháilte inár féidir le daoine óga iad féin a chuir in iúl agus éisteacht a fháil lena gcuid smaointe – seo an méid a thagann as freastal ar an chlár seo.
Bhí an clár curtha trasna ó cúpla duine – Emile ón tionscadal REACH san Astráil. Hugh Doyle, Karl Swan agus Tony Griffin. Tá paisean acu seo uile do dhaoine a léiríonn go bhfuil muid uile iontach mar dhaoine. D’fhás Tony aníos i gContae an Chláir agus bhain sé amach ghníomh iontach a bhí mar bhrionglóid aige ó bhí sé óg – sin ag imirt Iománaíocht dona Contae féin idir 2000-2009 agus ag fáil Gradam Sárimreoir CLG i 2006. I 2007 ghlac sé bearna ón Iománaíocht le rothaíocht ar rothar 7000kms trasna Ceanada agus anseo in Éirinn i gcuimhne air a athair féin. Leis an dúshlán seo agus uile, thóg sé breis agus €1 milliún do réimse cláir éagsúla le taighde ar ailse agus d’ionaid cúram. Tá an scéal faoin 7000kms seo i leabhar ó bhí 2010 – Screaming at the Sky. Tá sé luaite gur dhúirt sé – “Is é mo bhrionglóid go mbeidh ár ndaoine óga inán bheith i ndáiríre dóibh féin agus a poitéinseal iomlán a bhaint amach ina saol”.  Tuilleadh eolais ón suíomh gréasáin – www.soar.ie[/lang_ie]

[lang_en-uk]Mulroy College was privileged to be asked to take part in the SOAR programme for Transition Years . SOAR is a national youth outreach movement built on an early intervention preventative model focused on the peer to peer delivery of critical life-skills. It has been highlighted lately in both local and national media. SOAR works inside and outside the education system with young people aged 10-18 delivering workshops that focus on developing confidence, self-esteem and resiliency so that our young people, the next generation, can have the opportunity to dare to dream and fulfill their potential. It follows the REACH story which was started up by Jim Stynes in Australia. The TY workshops focus on young people at a significant transitional stage in their lives. The workshops are half day workshops focusing on increasing self awareness, direction, self-belief, empathy, peer respect, leadership, resiliency and recognising their core strengths and passions .It has been shown that developing these skills at this stage reduces the prevalence of serious problems faced later in life including depression, substance abuse, homelessness and suicide. The TY workshops encourage young people to see value in their individuality, to begin to set goals, step out of their comfort zone and realise their full potential. As with all SOAR Programs, the creation of a safe environment where young people can express themselves and be heard is a key component to the growth that comes out of attending this program.
The programme was co presented by, Emile from the REACH project in Australia, Hugh Doyle, Karl Swan, Tony Griffin. All of which have a passion for showing people that we are all wonderful people. Tony grew up in County Clare where he realised a boyhood dream when he represented Clare in Hurling from 2000 to 2009, winning a GAA All Star in 2006. In 2007 he took a hiatus from Hurling to cycle a bicycle 7000kms across Canada and Ireland in his father’s memory. This adventure and subsequent challenges raised over €1 million for various cancer research programs and care centres.The story of the 7000km Ride for the Cure was told in the highly acclaimed 2010 book Screaming at the Sky. He is quoted as saying “My dream is that our young people will have the opportunity to really be  themselves and live their potential”    More information can be found on the website – www.soar.ie[/lang_en-uk]