Tionscadal Innealtóir rathúil ag Coláiste Cranncha & ITLC. | Crana College & LYIT Engineer a successful project.

[lang_ie]Rinne daltaí ó Choláiste Cranncha léiriú a gcuid róbait ag Taispeántas Eolaithe Óga ar chuireadh ó Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn. Bhí sé seo mar thoradh ar an spéis ollmhór a bhí curtha in iúl le linn an chláir phíolóta ar róbataic do scoileanna arna dtionscnamh ag an léachtóir ar Leictreonaic i ITLC, Martin Bradley agus Seán Mac Phaidín an Múinteoir Innealtóireacht le Coláiste Cranncha. Cuimsíonn an cúrsa leictreonaic agus úsáid a bhaint as cláir ríomhaire leis na róbait a rialú. Mar thoradh ar an bhfáiltiú dearfach a fuarthas ón taispeántas tá sé ag súil go mbeidh an cúrsa seo a chur ar fáil do gach scoil sa tír i go luath amach anseo. Is iad na daltaí atá i gceist, -: Owen McLaughlin, Liam Arthur, Sean Deehan agus Shane Doherty agus atá sa phictiúr leis an Uasal Bradley, Léachtóir le Leictreonaic  ITLC agus an tUasal .Seán Mac Phaidín, Múinteoir Innealtóireachta i gColáiste Cranncha.[/lang_ie]

[lang_en-uk]Students from Crana College showcased their robots at the Young Scientist Exhibition at the invitation of Letterkenny Institute of Technology. This was as a result of the huge interest expressed in the robotics course and pilot programme for schools initiated by Mr Martin Bradley Electronics lecturer in LYIT and Séan Mc Fadden Engineering teacher with Crana College. The course incorporates electronics and the use of computer programming to control the robots.  As a result of the positive reception gained from the exhibition it is envisaged that this course will be made available to all schools in the country in the near future. The students in question are namely :  Owen McLaughlin, Liam Arthur, Sean Deehan and Shane Doherty and are pictured with Mr.Bradley, Electronics Lecturer LYIT and Mr.Séan McFadden, Engineering Teacher in Crana College.[/lang_en-uk]