READ LK – Comórtas Scríbhneoireacht Chruthaitheach 2013.| READ LK – Creative Writing Competition 2013.

Read LK[lang_ie]Is tionscnamh léamh atá i gceist le READ LK a tháinig ó thionscadal Leabhar Amháin, Pobal Amháin go domhanda agus anseo i Leitir Ceanainn tá na páistí ó bunscoileanna áitiúil agus thart tríd an Contae ó ranganna 4/5/6 agus na daltaí ón Chéad Bhliain i gColáiste Earagail atá sásta agus tiomanta leis na leabhair cáiliúil a léamh do chuid Eoin Colfer – ARTEMIS FOWL. Tá a lán rudaí éagsúil ag tarlú ar an bhaile leis an READ LK seo agus tá an seoladh oifigiúil sa Leabharlann an Contae ag a 7.00 i.n. ar an Déardaoin  seo chugainn 7ú Márta  agus leanfaidh rudaí ar siúl suas go dtí 11 Aibreán. Déan cliceáil anseo le hiomlán faoi READ LK a fháil agus liosta do na hócáidí éagsúla atá le bheith ann.

Mar pháirt acu siúd thar na cúig seachtaine (ach suas go dtí an spriocdháta 29 Márta) tá Comórtas Scríbhneoireacht Chruthaitheach 2013 ann agus ceann Gearrscéal 6 Fhocal, a thig dearbháin leabhar a bhaint má dhéantar 500 focal nó níos lú a scríobh ar an téama “MAGICAL JOURNEYS”. Tig leis na hiarratais bheith curtha sa phost nó fágtha istigh fhad le Brid Mc Intyre, Ionad Oideachais Aosaigh, Oifigí Riaracháin Coiste Gairmoideachais Contae Dhún na nGall, Ard Uí Dhomhnaill, Leitir Ceanainn nó fiú fós iad a sheoladh ar ríomhphoist chuig bridmcintyre@donegalvec.ie. Cuimhne go bhfuil an spriocdháta ar seo ar an Aoine 29ú Márta.Cliceáil anseo do na Rialacha, Eolas uile a bhaineann leis an Chomórtas anseo sna nascana. Bígí páirteach sna hócáidí uile agus bígí cruthaitheach!![/lang_ie]

[lang_en-uk]READ LK is a reading initiative inspired by the One Book, One Community project worldwide and here in Letterkenny  pupils from numerous National Schools locally and throughout the County  and the 1st Year students of Errigal College are undertaking the reading of the acclaimed children’s novels – ARTEMIS FOWL – by Eoin Colfer and being involved in various events officially from Read LK launch on Thursday  7th  March  (7.00 p.m.) in the Central Library, Letterkenny to the official close on April 11th next. Click here for full details of READ LK and a breakdown of the events being organised.

As part of the various events over the 5 week period there is a flash fiction Creative Writing Competition for 2013 and also Short Story in 6 Words  where book vouchers can be won by writing  500 words or less on the theme “MAGICAL JOURNEYS”. Entries can be sent by post or delivered to Brid Mc Intyre, Adult Education Centre, Donegal VEC Admin.Offices, Ard O’Donnell, Letterkenny or indeed by e-mail to bridmcintyre@donegalvec.ie on or before the deadline of Friday March 29th.

 Here are the full Rules, Information and Conditions of Entry here from the various links. Join in the fun and let’s see all the creativity!![/lang_en-uk]