Comórtas deiridh BEO do 2013. | BEO Finale for 2013.

[lang_ie]Beidh an Comórtas Deiridh do BEO 2013 ar siúl an Aoine seo 15ú Márta san Ionad Cultúrtha i Leitir Ceanainn. Is cinnte go mbeidh “finale” ar dóigh ann idir na sé (6) scoil atá fágtha ann. Tá nasc anseo fhad leis an phóstaer oifigiúil agus fhad le suíomh idirlín BEO féin. Seo an méid a bhí le rá le gairid ag duine do na stiúrthóirí (Seosamh Mac Ceallabhuí ) ar an chomórtas seo ó thosaigh seo i 2009. Bainigí sult as.[/lang_ie]

[lang_en-uk]The Grand Final of the BEO Competition 2013 will take place this Friday 15th March in the Regional Cultural Centre here in Letterkenny. It promises to be a really good final between the last six (6) remaining schools this year. Link here to the official poster and website of BEO and also to a breakdown of news from one of the leading organisers of this Competition (Seosamh Mac Ceallbhuí) since it’s inception in 2009.[/lang_en-uk]