Ná déan dearmad….. Gradaim CGDnG 2013. | Don’t forget – Donegal VEC Awards 2013.

Awards Smaller[lang_ie]Ná déan dearmad go bhfuil an t-am ag éirí gairid agus muid ag déanamh ar an spriocdáta (30 Aibreán 2013) le haghaidh iontráil nó iarratas do . Ghradaim do Mhic Léinn, Foghlaimeoirí agus Foirne Coiste Gairmoideachais Contae Dhún na nGall – 2013.  Tá fáilte roimh iarratais ó Scoileanna, Coláistí, Ionaid agus Oifigí Riaracháin ar fud an Choiste Gairmoideachais ina iomláine.

Tá ocht [8] catagóirí i gceist :- (1). Taighde (2) Teicneolaíocht san Oideachas (3) Smaointeoireacht Nuálach (4) Comhoibriú le heagraíochtaí áitiúla (5) Tionscadal Cuimsitheach (6) Tionscadal Glas (Fuinneamh Inbhuanaithe). (7) Dea-chleachtais i gCúrsaí Sláinte agus (8) ETIEM {Eolaíocht, Teicneolaíocht, Innealtóireachta, Ealaíne agus Matamaitice}. Feic an Póstaer.

Mura bhfuil iarratas agat go dtí seo, tá tuilleadh eolas, mar aon le foirmeacha iarratais ar fáil anseo le híoslódáil nó tig leat fáil fós i dteagmháil le hOifig an Príomhfheidhmeannach ag ceo@donegalvec.ie   Mar a deirim – tá an spriocdáta do na hiarratais ar an 30 Aibreán 2013 agus beidh an Searmanas Bronnta ar siúl in Óstán Kee’s, Srath an Urláir ar an Luan, 20 Bealtaine 2013.  Bígí páirteach ann.[/lang_ie]

[lang_en-uk]Don’t forget that time is running fast towards the deadline (30th April 2013) for entries for the Co.Donegal VEC Awards 2013. Participation is strongly welcomed from Students, Learners and Staff from all Schools, Colleges, Centres and Administration Offices under the umbrella of the Donegal VEC.

There are eight [8] categories under which the awards will be given:- (1) Research (2) Technology in Education (3) Innovative Thinking (4) Co-operation with Local Organisations (5) Inclusive Project (6) Green Project (Sustainable Energy) (7) Good Practice in Health (8) STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics). Reminder Poster.

Closing date is 30th April 2013 for all entries and the Awards Ceremony itself has been scheduled for Monday 20th May 2013 at 7.00p.m. in Kee’s Hotel, Stranorlar. If you have not entered as yet, further details, together with application forms are available here to download and ongoing and further information is available by contacting the CEO’s office at ceo@donegalvec.ie Get involved.[/lang_en-uk]