Bronnadh Gradaim óna Seirbhísí Oideachais Aosaigh. | Adult Education Services Presentation Evenings.

Pictiur1[lang_ie]An tseachtain seo tá roinnt do na hIonaid Oideachais Aosaigh ag teacht le chéile leis na dámhachtainí agus teastais FETAC  a bhronnadh ar a gcuid mic léinn. Tá na hócáidí seo ar siúl in Óstán an Villa Rose, Bealach Féich ar an Chéadaoin seo (…sin tráthnóna amárach 20ú lá ) agus arís Déardaoin (21ú Márta) – ag tosú ag 6.45 i.n. gach tráthnóna. Beidh figiúr de thart ar 200 foghlaimeoir ag freastal gach oíche agus beidh bronnadh orthu ar ábhair éagsúil mar shampla ina measc tá  :- Teicneolaíocht Faisnéise, Cúram Leanaí, Cúram Pobail, Staidéar Gnó, Staidéar Altranais…srl

Tugadh cuireadh ar mhic léinn ó gach ceann den Chontae bheith i láthair i gcuideachta a gcuid teaghlaigh agus cairde agus sult a bhaint as an tráthnóna. Beidh sólaistí agus siamsaíochta ann fós.

Déanann muid uile comhghairdeas as na dámhachtainí agus teastais bainte amach acu.[/lang_ie]

[lang_en-uk]This week a number Adult Education Centres are coming together for a presentation of QQI awards and certificates to students. The events are being held in the Villa Rose, Ballybofey at 6.45pm on both Wednesday 20th and Thursday 21st of March.  An approx.. figure of around 200 Learners will attend each presentation night and will receive Awards in a wide range of subjects – Information Technology, Childcare, Community Care, Nursing Studies, Business Studies ..to name but a few.

Students from all over the County have been invited along with family and friends to witness their achievements and enjoy the evenings light refreshments and entertainment.  Congratulations to all learners on your individual awards and achievements.[/lang_en-uk]