Seachtain Iomlán Imeachtaí ag Ionad Acmhainní Teaghlaigh an Mhíobhaigh.| Week full of Activites at Mevagh Family Resource Centre.

[lang_ie]Le tacaíocht ó Choiste Gairmoideachais an Chontae agus mar pháirt den Fhéile Náisiúnta d’Fhoghlaimeoirí Aosach i gcomhair le hAONTAS – bhí cuid mhór imeachtaí ar siúl san Ionad ar Na Dúnaibh. Feic an suíomh idirlíon (www.aontas.com) le haghaidh tuilleadh imeachtaí a bhí ar fáil ar fud an Chontae seo.

I measc an chláir imeachtaí a bhí ag Ionad Acmhainní Teaghlaigh an Mhíobhaigh :- Ceardlann do Scríbhneoireachta Cruthaitheach, Ceardlann d’Fhir an Cheantair, Cuir Síos ar Obair Dheonach agus Mná sa Saol Poiblí, Ceardlann ar na Meáin Sóisialta, Ceardaíochta, Lá na dTeaghlach, Na Bumbóga Óga – sin na páistí óga agus a gcuid tuismitheoirí, Grúpaí Ceoil agus Ceardlann A.S.I.S.T. (atá ann Dé Ceadaoine agus Déardaoin seo 20ú agus 21ú Márta)  Feic an nasc anseo le haghaidh tuilleadh eolais ar iomlán agus ar A.S.I.S.T. agus tuilleadh eolais le fáil chomh maith díreach ó Ionad Acmhainne Teaghlaigh an Mhíobhaigh ar 074 9155055.[/lang_ie]

[lang_en-uk]As part of Adult Learners Week the Mevagh Family Resource Centre, supported by Donegal V.E.C, held various events in its Centre in Downings. Check the AONTAS website for other events that took place in Donegal. –  http://www.aontas.com.

Events at Mevagh Family Resource Centre include / included :Creative Writing Workshop, Mevagh Men’s Group, Volunteering and Women in Public Life, Social Media Workshop, Handcrafting, Family Day, Busy Bees – young children and their parents, Music Group and A.S.I.S.T. Workshop (which is in the Centre this Wednesday and Thursday 20th and 21st March). Click here for more details on these events and poster on A.S.I.S.T.  Further Information available also directly from Mevagh Family Resource Centre on 074 9155055.[/lang_en-uk]

Mevagh Family Resource Centre