Bronnadh Gradaim óna Seirbhísí Oideachais Aosaigh.| Adult Education Services Presentation Evenings.

[lang_ie]Ar an tseachtain seo caite tháinig roinnt do na hIonaid Oideachais Aosaigh  le chéile leis na dámhachtainí agus teastais FETAC a bhronnadh ar a gcuid mic léinn.Bhí na hócáidí seo ar siúl in Óstán an Villa Rose, Bealach Féich ar an Chéadaoin (20ú lá) agus arís Déardaoin (21ú Márta). Bhí figiúr de thart ar 355 foghlaimeoir ag freastal  agus bhí bronnadh orthu ar ábhair éagsúil mar shampla ina measc tá :- Teicneolaíocht Faisnéise, Cúram Leanaí, Cúram Pobail, Staidéar Gnó, Staidéar Altranais…srl

Bhí cuireadh ar mhic léinn ó gach ceann den Chontae bheith i láthair i gcuideachta a gcuid teaghlaigh agus cairde agus sult a bhaint as an tráthnóna. Bhí sólaistí agus siamsaíochta ann fós. Déanann muid uile comhghairdeas as na dámhachtainí agus teastais bainte amach acu.

Anseo tá nasc fhad leis an Phreas Ráiteas iomlán agus thíos tá roinnt do na pictiúir a ghlac John Mc Connell- An Grianghrafadóir Oifigiúil a bhí i láthair. Tá tuilleadh pictiúir le feiceáil ar suíomh www.jmac.ie  Comhghairdeas libh uile. [/lang_ie]

[lang_en-uk]Last week a number Adult Education Centres came  together for a presentation of QQI awards and certificates to students.

The events were held in the Villa Rose, Ballybofey on both Wednesday 20th and Thursday 21st of March.  An approx.. figure of around 355 Learners attended  and  received Awards in a wide range of subjects – Information Technology, Childcare, Community Care, Nursing Studies, Business Studies ..to name but a few.

Students from all over the County were invited along with family and friends to witness their achievements and enjoy the evenings light refreshments and entertainment.  Congratulations to all learners on your individual awards and achievements.

Link here to the Press Release and also below is a selection of pictures taken by the Official Photographer on both occasions – John Mc Connell. Further images can be viewed by logging onto John’s own website at www.jmac.ie  Congratulations once again to all concerned.[/lang_en-uk]

Award Ceremonies Gallery