Nuachtlitir na Cásca ó Bright Beginnings.| Bright Beginnings Easter Newsletter.

Bright Beginnings[lang_ie]Anseo  is féidir nasc a aimsiú leis an  Nuachtlitir is déanaí (Eanáir – Cásca Téarma 2013) ó  Bright Beginnings,  Oideachas Réamhscoile le Cúram , Baile na nGallóglach. Taispeánann sé na gníomhaíochtaí éagsúla ( cuid acu le hairgead a bhailiú do rudaí éagsúla)  le  spraoi agus foghlaim ó na 16 páiste óga  (Buachaillí agus Cailíní ó aois 1 bhliain suas go 5 bliana d’aois) faoi chúram iontach ón  fhoireann ansin :- Mary Kerr, Martina McFadden, Diane Carson agus Majella O’Connor .

Bright Beginnings mar  chuid de na Seirbhísí Oideachais d’Aosaigh  atá ar fáil ag Coiste Gairmoideachais   Chontae Dhún na nGall. – áit a dtig le  tuismitheoirí sa dobharcheantar an Ionaid Oideachas Aosach Bhaile na nGallóglach  a gcuid páistí a chlárú  fhad agus a fhreastalaíonn siad  féin ar Chúrsaí Foghlama do Dhaoine Fásta san Ionad ansin.[/lang_ie]

[lang_en-uk]Please link here to latest Newsletter (Jan – Easter Term 2013) from Bright Beginnings Care & Education Pre-School, Milford. It shows the various activities (fundraising) with fun and learning from the 16 children (Boys and Girls aged 1 year old to 5 year old) under the capable care of the staff, namely :- Mary Kerr, Martina McFadden, Diane Carson and Majella O’Connor.

Bright Beginnings is part of the Adult Education Services provided by Co.Donegal VEC where parents in the catchment are of Milford Adult Education Centre have priority for placement for their children, while they themselves attend Adult Learning Courses.[/lang_en-uk]