Cuairt an Phríomhfheidhmeannaigh go Coláiste Phobail Cholmcille i dToraigh. | CEO visits Coláiste Phobail Cholmcille on Tory Island.

Tory2[lang_ie]Chuir scoláirí agus múinteoirí de chuid Coláiste Phobail Cholmcille fáilte roimh an Phríomhfheidhmeannach, Seán Puirséil ar na mallaibh,  nuair a thug sé a chéad chuairt ar an Choláiste. Tháinig Seán agus Oifigigh Shinsearacha de chuid an Choiste, Anne Nic Aodha  agus Finola Furey. Bhain siad sult as an chuairt agus thapaigh an príomhfheidhmeannach an deis labhairt le foireann na scoile agus leis na scoláirí iad féin. Tá muid ag súil le fáilte a chur roimhe arís.[/lang_ie]

[lang_en-uk]The students and teachers of Coláiste Phobail Cholmcille welcomed the Chief Executive Officer, Shaun Purcell recently when he made his first visit to the College. Shaun was accompanied by Senior Committee Officers, Anne McHugh and Finola Furey. They enjoyed their visit to the College and to the Island and Shaun took the opportunity to speak to both staff and students. We look forward to welcoming him back.[/lang_en-uk]