Niamh agus a Scéal Taibhsiúil. | Niamh’s Ghost Story

[lang_ie]Bhain Niamh Ní Dhubhgáin (atá san Idirbhliain i gColáiste Phobail Cholmcille i dToraigh) an dara háit amach do scoileanna Gaeltachta i gComórtas Raídió de chuid Gael Linn. Scéal taibhsiúil a bhí sa chlár, ‘Sráid na mBan’, a rinne Niamh ina dtagann taibhse girsí óig a d’imigh ar lár ar ais arís. D’éirigh le Niamh atmaisféar uaigneach a chruthú agus choinnigh sí an teannas go dtí deireadh an dráma. Ba í Niamh í féin a scríobh an dráma agus ghlac sí páirt an phríomhcharachtar freisin.

Léirigh Niamh samhlaíocht iontach agus í i mbun an dráma, rud nach gcuirfeadh ionadh ar bith ar aon duine a bhfuil aithne acu uirthi! Maith thú Niamh![/lang_ie]

[lang_en-uk]Niamh Ní Dhubhgáin (Transition Year student in Coláiste Pobail Cholmcille, Tory Island) has achieved second place in the Gaeltacht section of Gael Linn’s Schools’ Radio Competition. Niamh produced a ghost story, ‘Sráid na mBan’, in which the ghost of a young girl who has disappeared returns.  Niamh managed to create a scary atmosphere and to maintain the tension right to the end of the drama. The drama was not only written by Niamh; she played the part of the main character as well. Niamh showed great imagination in creating the drama, something that will not suprise anyone who knows her! Well done Niamh![/lang_en-uk]