Junk Kouture 2013. | Junk Kouture 2013.

junk kouture[lang_ie]Tá Junk Kouture i gcomhar le hArdán Athchúrsála na hEorpa (ACE) ina chomórtas náisiúnta do mhic léinn dara leibhéal in Éirinn agus i dTuaisceart Éireann le bheith cruthaitheach le bruscar agus faisean nua a chruthú. Tá sé mar aidhm ag Junk Kouture na déagóirí a spreagadh le paisean agus le rudaí a úsáid ar ais agus ag an am céanna oideachas a chur orthu ar am tábhacht a bhaineann le hathchúrsáil agus athúsáid ar mhaithe leis an phláinéad agus muid go huile.

I mbliana tá an Babhta Cheannais Náisiúnta ar siúl san Amharclann Bord Gais, Baile Átha Cliath ar an Aoine 19ú Aibreán. Bhí iontráil de 2,500 ó gach cearn den tír ag an tús agus anois tá 80 fágtha (20 ó gach réigiún). Ina measc agus ag déanamh a mbealach go Baile Átha Cliath tá:-

Coláiste Magh Éne, Bun Dobhráin – mac léinn Karolina Sedyte le cabhair ó Mhúinteoir Ealaíne, Zara McDaid.

Coláiste Earagail, Leitir Ceanainn – píosa ainmnithe An Bandia Laochra (Goddess Warrior) ag mic léinn Lisa Marie Lynch agus Taylor Mae Lynch le cabhair ón Mhúinteoir Ealaíne, Marie Crossan.

Coláiste Cranncha, Bun Cranncha – píosa ar a dtugtar Cellderella ag Sophie Collins, Shannon Gallagher agus Tanya Gallagher le cúnamh óna Múinteoir Ealaíne, Jacquiline Gill.

Ádh mór ar  gach duine agaibh  agus is féidir  vótáil a dhéanamh fós ar an láithreán gréasáin ag www.junkkouture.com agus beidh na buaiteoirí foriomlána á chur i láthair ar an  Late Late Show an oíche chéanna an 19ú Aibreán.[/lang_ie]

[lang_en-uk]Junk Kouture  in association with the European Recycling Platform (ERP) is a national competition for second level students in Ireland and Northern Ireland which challenges teenagers to create high-end wearable fashion from everyday junk that would normally find its way into the bin. Junk Kouture aims to inspire and ignite passion in these teenagers while at the same time subtly educating them about the importance of recycling and reusing waste for the good of the planet and everyone.

This year’s National Final is being held in the Bord Gais Theatre, Dublin on Friday 19th April next. There have been 2,500 entries from all over the country involved and among those heading to Dublin with  the final 80 (20 from each region) are :

Magh Éne College, Bundoran – student  Karolina Sedyte  with assistance from Art Teacher, Zara McDaid

Errigal College, Letterkenny –  a piece named Goddess Warrior by students Lisa Marie Lynch and Taylor Mae Lynch with assistance from Art Teacher, Marie Crossan.

Crana College, Buncrana –  a piece called Cellderella by Sophie Collins, Shannon Gallagher and Tanya Gallagher with assistance from their Art Teacher, Jacqueline Gill.

Best of Luck to all and voting can still be done on the website at www.junkkouture.com  and the overall winners being presented on The Late Late Show that same night of the 19th April.[/lang_en-uk]