Cumasóige Béal Átha Seanaidh ag “Bearradh Cloigne” | Ballyshannon Youthreach are “Shaving Heads”.

AETC Ballyshannon[lang_ie]Mar pháirt don tiomantas ón Chontae seo i mbliana ina iomláine, le airgead a thógáil do Sealaíocht don Bheatha i gcomhar le Cumann Ailse na hÉireann tá Cumasóige Béal Átha Seanaidh le “Ceann Maolbhearrtha” a bheith acu le beirt do na mic léinn ar an Déardaoin seo 25ú Aibreán. Seo Postéir. Beidh craic ann agus tabhairigí urraíocht dóibh. Go raibh maith agaibh.[/lang_ie]

[lang_en-uk]As part of Co.Donegal’s 2013 commitment to raise funds for Relay for Life in conjunction with Irish Cancer Society – Ballyshannon Youthreach are having a sponsored “Head Shave” next Thursday 25th April Poster to promote event. It will be fun and we appreciate all support. Thank You.[/lang_en-uk]