Comhdháil Deiridh ar an Tionscadal Cleachtas Aisiríoch.| Restorative Practice Project Closing Conference.

[lang_ie]Ar an Aoine, 3 Bealtaine 2013, rinne Coiste Gairmoideachais Chontae Dhún na nGall óstáil ar an chomhdháil deiridh le haghaidh an tionscadail Cleachtas Aisiríoch atá maoinithe ag Síocháin 111.

Bhí an tionscadal ar siúl le dhá bhliain anuas i gceithre cinn déag (14) scoileanna, cúigear (5) Ionaid Cumasóige agus fós i dhá (2) eagraíocht obair óige ar fud an chontae agus iad uile ag obair i dtreo cleachtais aisiríoch a neadú sna heagraíochtaí. Bhí os cionn trí scór go leith (70) toscaire ag freastal ar an chomhdháil deiridh seo Dé hAoine agus rinneadh iniúchadh  ar an tionscadal agus chun breathnú ar bhealaí chun an obair a chothú agus a chur chun cinn amach anseo sa todhchaí.

Bhí an Dr. Helen Flanagan, iarchéimí Ollscoil Uladh agus saineolaí mór le rá leis an chur chun cinn Cleachtais Aisiríoch sa Ríocht Aontaithe ag labhairt leis na toscairí uile, chomh maith leis an Foireann Cleachtais Aisiríoch ó Ollscoil Uladh (An Dr. Derick Wilson, Hugh Campbell agus Tim Chapman) a bhí i mbun na heiliminte taighde ar an tionscadal seo ó thús. Seo nasc anseo fhad le hiomlán eolais ar an tionscadal tábhachtach seo.[/lang_ie]

[lang_en-uk]On Friday 3 May 2013 Co Donegal VEC hosted the closing conference for the Peace III funded Restorative Practice project.

This project had been running for the last two years in fourteen schools, five Youthreach centres and two youth work organisations across the county, working towards embedding restorative practice in the organisations. Over seventy delegates attended Friday’s closing conference and explored learning outcomes from the project and to look at ways of sustaining and progressing this work in to the future.

Lifford Youthreach Presents – A Journey in Restorative Practice from Rainey Day Productions on Vimeo.

Dr Helen Flanagan, a University of Ulster graduate and leading expert in the promotion of Restorative Practices in the UK  addressed the delegates along with the Restorative Practice Team from the University of Ulster (Dr Derick Wilson, Hugh Campbell and Tim Chapman) who carryied out the research element of the project. Please link here to full knowledge on this important project.[/lang_en-uk]

Restorative Practice Ceremony 3rd May