Seirbhísí Tacaíochta do Mhic Léinn 2013/2014. | Student Support Services 2013/2014.

ss1[lang_ie]Eolas maidir leis an Bhliain Acadúil 2013/2014.

Iarratais le TCMLE

Beidh na catagóir de chúrsaí seo leanas a mheasúnú leis an Tacaíocht Chomhchoiteann do Mhic Léinn in Éirinn (TCMLE) don bhliain acadúil 2013/2014.

  1. Mic Léinn atá ag bogadh go cúrsa nua don bhliain acadúil 2013/2014.
  2. Mic Léinn atá ag bogadh ó Gnáthchéim go Céim Onóracha.

Déan seiceáil le haghaidh tuilleadh eolas ag  www.studentfinance.ie

 Iarratais le Coiste Gairmoideachais Contae Dhún na nGall.

Beidh na catagóir de chúrsaí seo leanas, mar a bhí cheana a mheasúnú leis an Choiste Gairmoideachais don bhliain acadúil 2012/2013 ag fanacht faoi bhráid Coiste Gairmoideachais Contae Dhún na nGall agus cuirtear foirm athnuachana amach go huathoibríoch i Meitheamh 2013.

  1.  Mic Léinn atá ag leanúint ar an chúrsa chéanna.
  2. Mic Léinn a chuir siar a gcúrsa i 2012/2013 agus atá anois sa bhliain acadúil 2013/2014 ag filleadh ar ais ar an chúrsa chéanna sin.

[/lang_ie]

[lang_en-uk]Information with regard to the 2013/2014 Academic year

 SUSI Applications

The following course categories will be assessed by Student Universal Support Ireland (SUSI) for the 2013/2014 academic year.

  1. Students moving to a new course for the 2013/2014 academic year
  2. Students moving from an Ordinary Degree to an Honours Degree

Please check www.studentfinance.ie for further details

 Co Donegal VEC Applications

The following course categories which were to date assessed by Co. Donegal VEC for the 2012/2013 academic year will remain with Co Donegal VEC and will automatically receive a renewal form in June 2013.

  1. Students continuing on the same course.
  2. Students who deferred their course in 2012/2013 and are returning to the same course in the 2013/2014 academic year.

[/lang_en-uk]