Buíochas Speisialta ó Lárionad Oideachais Ghleann na Finne. | Special Thank You from Finn Valley Centre for Education.

Post Image Small[lang_ie]Is mian le Lárionad Oideachais Ghleann na Finne buíochas ó chroí a ghabháil le gach uile dhuine a bhí páirteach le gairid sa tsiúlóid 5Km – na hurraitheoirí, na daoine a rinne an bhácáil, iad siúd a d’ullmhaigh an bia go léir sa Cheaintín, na maoir a bhí thart timpeall ar an tsiúlóid féin, an fhoireann ar fad agus na foghlaimeoirí ón Lárionad féin. Rinne sibh uile lá speisialta agus tacaíocht iontach do Shealaíocht don Bheatha. Go dtí seo tá tuairim is €1,920 cruinnithe agus bheinn den bharúil an €2000 a bhaint amach ón Lárionad Oideachais Ghleann na Finne i dtreo na Foirne Sealaíocht don Bheatha ó Sheirbhísí Oideachais Aosaigh Coiste Gairmoideachais Chontae Dhún na nGall.

Go raibh míle maith agaibh go léir agus seo roinnt pictiúir ón lá.[/lang_ie]

[lang_en-uk]Finn Valley Centre for Education wishes to acknowledge and thank all those who participated recently in their 5Km walk for Relay for Life – the sponsors, the participants, those who baked and prepared all the food in the Canteen, the marshals along the Walk itself, all the staff and learners of the Finn Valley Centre for Education. You all made it a wonderful success and to date a figure of €1,920 has been collected and we hope to reach the €2000. This is raised by the Finn Valley Centre for Education towards the Co.Donegal VEC Adult Education Services Relay for Life Team.

Thank you all most sincerely and see below a gallery of pictures on the day.[/lang_en-uk]

Finn Valley Sponsored 5Km Walk