Siúlóid amárach ag An Bhearnas Mór | Sponsored Walk tomorrow at Barnesmore Gap

BMG1[lang_ie]Tá na Ceapairí curtha in ord agus Busanna in áirithe. Thart ar 150 siúlóir ag déanamh a mbealach fhad leis An Bhearnas Mór  amárach le haghaidh an Spraoi Siúlóid do Shealaíocht don Bheatha. Beidh campa bonn ag  Halla Leghawny. Má tá suim agaibh ann – le bhur dtoil tagaigí agus tugaigí tacaíocht. Seo an Póstaer.[/lang_ie] [lang_en-uk]The Sandwiches are ordered and Buses are booked.  Approx 150 walkers are making their way to Barnesmore Gap tomorrow for the Fun Relay for Life challenge.  Base camp is at Leghowney Hall.  Anyone interested please come along and support. Poster here.[/lang_en-uk]