Scéim Deontais do Chlubanna Óige Áitiúla, 2013. | Local Youth Club Grant Scheme, 2013.

youth club[lang_ie]Ba chóir bhur n-aird a dhíriú ar Scéim Deontais do Chlubanna Óige Áitiúla, 2013.  anseo agus an t-eolas a íoslódáil agus iad a líonadh go luath agus a sheoladh ar ais fhad leis na hOifigí Riaracháin anseo i Leitir Ceanainn roimh deireadh na seachtaine Dé hAoine 28ú Meitheamh 2013.

Tá iomlán ar fáil anseo, an fógra féin, foirm iarratais agus bileog eolais maidir leis an Scéim Deontais do Chlubanna Óige Áitiúla, 2013. Fós i mbliana tá Foirm EFT ar fáil agus atá le bheith páirteach le gach Iarratas,

Tá siad fós (na foirmeacha céanna) ar fáil faoi roghchlár an suíomh idirlíne seo ag Seirbhísí don Óige atá faoi Sheirbhísí Oideachais agus tig iad a fháil anseo inniu.

Fógra.                      Bileog Eolais.

 Foirm Iarratais.              Foirm EFT[/lang_ie]

[lang_en-uk]Please direct your attention to relevant documentation here in regard to the Local Youth Club Grant Scheme, 2013 and those interested to have applications completed and returned to the Administration Offices in Letterkenny by week-ending Friday 28th June 2013.

All is available here today, the advert, information sheet and the application form itself and are also available also under Youth Services which is under Education Services menu on the website menu. Please note the inclusion this year of an EFT Form which must be completed with the application.

Advert               Information Sheet.  

Application Form.           EFT Form[/lang_en-uk]