Siúlóid iontach do Sealaíocht don Bheatha. | Wonderful effort for Relay for Life.

[lang_ie]Bhí an ghrian ag taitneamh i mBaile Dhún na nGall don tsiúlóid & spraoi leis na Seirbhísí Oideachas do Dhaoine Fásta ar An Bhearnas  Mór agus thart ar an Lúb ag Leghawny.  Bhí na Mic léinn agus baill fhoirne pacáilte isteach I mbusanna ag teacht as na hIonaid i mBaile na nGallóglach, Bun Cranncha, Leitir Ceanainn, chomh maith leis na mic léinn agus an fhoireann ó Ionaid Baile Dhún na nGall.  Chuir Martin Gormley in iúl a bhuíochas le gach duine de na siúlóirí  agus iad a leagan ar a mbealach go meidhreach. Buíochas ó chroí fós do Mary Crawford, Seamus Carrabin agus Annette Boyle ó  Halla Leghawny as an gcúnamh go mbeadh rath ar an imeacht seo.

Mar fhocal scoir, do gach duine a rinne an turas, shiúil an tsiúlóid, rinne na ceapairí, glanadh suas, tiománaithe bus, treoraithe agus gach aon duine a chuidigh amach ar bhealach ar bith – ollmhór buíochas a ghabháil libh go léir agus comhghairdeas – ardaíodh € 4,699.00 go  dáta le haghaidh na cúise an-fhiúntach seo.- Sealaíocht don Bheatha.[/lang_ie]

[lang_en-uk]The sun was shining in Donegal Town for the Adult Education Services fun walk on Barnesmore and Leghowney Loop recently. Students and staff packed into buses coming from centres in Milford, Buncrana, Letterkenny as well as Donegal Town area. Martin Gormley expressed his delight and gratitude to all the walkers that turned up and set them on their merrily way. Thank you to  Mary Crawford, Seamus Carrabin and Annette Boyle from Leghowney Hall for their help in ensuring the success of this event.

Finally, to all those who made the journey, walked the walk, made the sandwiches, cleaned up, bus drivers, guides anyone who helped out in any way  – a huge thank you and congratulations – you all raised an outstanding amount of €4699.00 to date for this very worthwhile cause. – Relay for Life [/lang_en-uk]

Barnesmore Fun Walk – Relay for Life.