Lá Náisiúnta Ceoil | National Music Day

[lang_ie]Mar pháirt do cheiliúradh Lá Náisiúnta Ceoil amárach Dé hAoine 21ú Meitheamh tá roinnt imeachtaí neamhfhoirmiúil ag tarlú thart go hiomlán sa Chontae – feic an suíomh idirlíon Lovelivemusic anseo. Mar chuid do na himeachtaí seo tá an Chomhpháirtíocht Oideachais Ceoil Dhún na nGall ag tabhairt cúpla seisiún neamhfhoirmiúil mar a leanas :

Tráthnóna Déardaoin 20 Meitheamh – Na rannpháirtithe a ghlac páirt sa Chúrsa Samhraidh leis an Tionscnamh Nua Ceol Aireagail ag tabhairt seisiún lena chuid teaghlaigh agus cairde le críoch a chuir leis an Champa féin a bhí ann le coicís anuas. Tá seo sa  Halla Éisteachta in Ionad Cultúrtha Réigiúnach, Leitir Ceanainn idir a 6.00 i.n. agus a 7.00 i.n.

Amárach Dé hAoine beidh roinnt ball ón Cheolfhoireann Shóisearach nua ag tabhairt léiriú ar tallann seo acu leis an Lá Náisiúnta Ceoil a cheiliúradh :

10.00 r.n. – Scoil Náisiúnta Naomh Proinsias, An Bearnas Mór, Baile Dhún na nGall.

11.30 r.n. – Scoil an Linbh Íosa, Cill Ó mBaird, Baile Dhún na nGall

13.30 i.n. –  SN Mícheál Ó Cléirigh, An Chraobhaigh, Ros Neamhlach, Béal Átha Seanaidh.

Le críoch a chuir leis an lá beidh ansin níos moille tráthnóna cuid de na baill  ag  tabhairt seisiún eile ag Siopa Penneys, Ionad Siopadóireachta Leitir Ceanainn idir a 5.00 i.n. agus a 7.00 i.n.

Tuilleadh eolais ag suíomh idirlíon Chomhpháirtíocht Oideachais Ceoil Dhún na nGall.[/lang_ie]

[lang_en-uk]As part of the celebrations of National Music Day tomorrow Friday 21st June there are numerous events happening all over the country as can be seen from the official website at Lovelivemusic. Among the events are a few informal performances to coincide with the day from the Donegal Music Education Partnership. Here is a brief breakdown of same :

Thursday evening – 6.00 – 7.00 p.m. – Auditorium in the Regional Cultural Centre – some of the participants from the Chamber Music Strings Summer Course will give a short performance to their families and this will also mark the completion of the very successful two week course.

Friday then – National Music Day – some members of the newly formed Junior Orchestra are giving short performances in three Donegal Town / Ballyshannon school :-

10.00 a.m. – St.Francis’ National School, Barnesmore, Donegal Town.

11.30 a.m. – Scoil an Linbh Íosa, Killymard, Donegal Town.

13.30 p.m. – Creevy National School, Rossnowlagh, Ballyshannon.

Later then starting at 5.00 p.m. some students will perform outside Penney’s in the Letterkenny Shopping Centre. More information on all available at the website of the Donegal Music Education Partnership.[/lang_en-uk]