Athrú go Bord Oideachais agus Oiliúna. | Changeover to Education and Training Board.

New ETB Logo - small[lang_ie]Tá áthas ar Coiste Gairmoideachais Chontae Dhún na  nGall a fhógairt go bhfuil a hainm athraithe anois go Bord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall.

Le tús feidhme an Achta um Bord Oideachais agus Oiliúna, 2013 ón 1ú Iúil, 2013 tá anois 16 Bord Oideachais agus Oiliúna nua ar fud na tíre sna háiteanna a raibh 33 de Choistí Gairmoideachais roimhe seo.

Léiríonn sé seo an t-athrú atá curtha ar fáil ar an reachtaíocht chun athchumraíocht agus cónascadh na Coistí Gairmoideachais agus le bunú SOLAS (Seirbhísí Oideachais Leanunaigh agus Scileanna) ina mbeidh an t-aistriú feidhmeanna traenála FÁS leis na Boird nua Oideachais agus Oiliúna seo faoi dheireadh na bliana seo, 2013.

Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall ag tnúth go mór le tús nua mar Bhord Oideachais agus Oiliúna agus le leanúint ar aghaidh le bheith ag obair i gcomhpháirtíocht lenár bhFoireann go léir, leis na Baill Choiste, Tuismitheoirí, Múinteoirí, Daltaí agus Foghlaimeoirí.

 Tá sé mar aidhm againn leanúint le seirbhís éifeachtúil agus éifeachtach a chur ar fáil do phobal Chontae Dhún na nGall.

Seachtain de Cheiliúradh leagtha amach le léiriú ar an am atá caite agus le fáilte a chur roimh an Bhord Oideachais agus Oiliúna nua. Beidh spraoi, craic agus neart imeachtaí ann ar fud an chontae ón 21ú – 25ú Deireadh Fómhair 2013 agus táimid ag tnúth go mbeidh tú ar fáil le ceiliúradh linn.[/lang_ie]

[lang_en-uk]Co Donegal VEC is pleased to announce its name change to:- Donegal ETB (Education and Training Board)

16 new ETBs have replaced the 33 VECs following commencement of the Education and Training Board Act, 2013 from 1st July 2013.

This reflects a change in legislation to provide for reconfiguration and amalgamation of VECs and the establishment of SOLAS which will incorporate the transfer of training functions of FÁS to the ETBs, by the end of 2013.

Donegal ETB looks forward to a new beginning as an ETB and continuing to work in partnership with all our Staff, Committee Members, Parents, Teachers, Students and Learners.

 We aim to continue to provide an efficient and effective service to the community of County Donegal.

A Week of Celebrations to reflect our past and welcome the new ETB will be hosted throughout the county from 21st to 25th October 2013 and we look forward to you joining with us in these celebrations![/lang_en-uk]