Taispeántais Ealaíne Pobail | Community Art Exhibitions

Art Exhibitions [lang_ie]Beidh roinnt taispeántais ealaíne ar siúl thart an chontae sa tseachtain ón 21ú Deireadh Fómhair mar pháirt de sheoladh Bord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall, nó an Coiste Gairmoideachais mar a bhí. Nasc anseo fhad le tuilleadh eolais. [/lang_ie]

[lang_en-uk]A number of art exhibitions will be taking place across the county as part of the celebrations to launch Donegal Education and Training Board, formerly Co. Donegal VEC.  Link here to more information.[/lang_en-uk]