Samhain le Bright Beginnings, Baile na nGallóglach | Halloween with Bright Beginnings, Milford.

Bright Beginnings

 

 

[lang_ie]Anseo  is féidir nasc a aimsiú leis an  Nuachtlitir is déanaí (Samhain 2013) ó  Bright Beginnings,  Oideachas Réamhscoile le Cúram , Baile na nGallóglach. Taispeánann sé na gníomhaíochtaí éagsúla le  spraoi agus foghlaim ó na 16 páiste óga  (Buachaillí agus Cailíní ó aois 1 bhliain suas go 5 bliana d’aois) faoi chúram iontach ón  fhoireann ansin :- Mary Kerr, Martina McFadden, Diane Carson agus Majella O’Connor .

Tá Bright Beginnings mar  chuid de na Seirbhísí Oideachais d’Aosaigh  atá ar fáil ag Bord Oideachais agus Oiliúna  Dhún na nGall. – áit a dtig le  tuismitheoirí sa dobharcheantar an Ionaid Oideachas Aosach Bhaile na nGallóglach  a gcuid páistí a chlárú  fhad agus a fhreastalaíonn siad  féin ar Chúrsaí Foghlama do Dhaoine Fásta san Ionad ansin. [/lang_ie]

 

[lang_en-uk]Please link here to latest Newsletter (Halloween 2013) from Bright Beginnings Care & Education Pre-School, Milford. It shows the various activities with fun and learning from the 16 children (Boys and Girls aged 1 year old to 5 year old) under the capable care of the staff, namely :- Mary Kerr, Martina McFadden, Diane Carson and Majella O’Connor.

Bright Beginnings is part of the Adult Education Services provided by Donegal ETB where parents in the catchment are of Milford Adult Education Centre have priority for placement for their children, while they themselves attend Adult Learning Courses.[/lang_en-uk]