Mac Léinn ó Choláiste na Daoile ag dul chun na Cúirte. | Deele College student goes to Court.

[lang_ie]Mar chuid den churaclam atá bainteach le Gairmchlár na hArdteistiméireachta (LCVP) tá dualgas ar mhic léinn dara leibhéal  dul ar thaithí oibre ar feadh seachtaine.

Tá sin le tarlú an tseachtain seo chugainn (10ú – 14ú Feabhra) do na mic léinn ón 5ú bliain i gColáiste an Daoile, Ráth Bhoth. I mbliana tá 90 mac léinn ag ullmhú don Ardteistiméireacht le 48 díobh siúd  ag glacadh páirte ar an Chúrsa LCVP.

Beidh Natasha Bonner ag dul ar thaithí oibre iontach go dtí an  Ard-Chúirt i mBaile Átha Cliath, áit a mbeidh sí ag siúl leis an mionlach Dlí agus í faoi chúram an breitheamh oirirc, Breitheamh Nicholas Kearns. Tá tuilleadh cuir síos anseo leis na naisc seo – le  Coláiste na Daoile féin agus leis an pháipéar nuachtáin ar líne An Donegal Daily faoin deis iontach seo atá ag Natasha.[/lang_ie]

 [lang_en-uk]As part of the curriculum (Links Modules Course) involved with  Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP)second level students are obliged to go on a week long work experience.

The current 5th year students in Deele College, Raphoe are no exception. This year 90 students are preparing for their Leaving Certificate with 48 of those partaking the LCVP Course. From those 48 involved in work experience next week 10th to 14th February one student in particular has the opportunity of spending it in Court.

Natasha Bonner will gain amazing and privileged work experience in the High Court in Dublin where she will walk with the elite of Law and under the tutelage of the eminent judge, Justice Nicholas Kearns. Please link here to the Deele College Website and to the online newspaper Donegal Daily for more detail on this wonderful opportunity for Natasha.[/lang_en-uk]