Clár Tacaíochta Oideachais Pobail | Community Education Support Programme

[lang_ie]Clár Tacaíochta Oideachais Pobail Bord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall

Ag glaoch ar Ghrúpaí Pobail nua!

An bhfuil tú mar Ghrúpa Pobail (beag nó mór) a bhfuil suim agat i gcúrsaí agus ranganna a eagrú i do cheantar féin?

Ar chuala tú faoin Bhord Oideachais agus Oiliúna (an Coiste Gairmoideachais roimhe seo) agus An Clár Tacaíochta Oideachais Pobail?

Tá an clár seo ann chun tacaíochtaí airgeadais agus eile (mar shampla teacht ar theagascóirí oiriúnach nó ionad) a thairiscint do ghrúpaí pobail a dhéanann plean le cúrsaí Oideachais / Caitheamh Aimsire a eagrú agus a sheachadadh ina gceantar áitiúil féin.

Is féidir linn cabhrú le do ghrúpa le haghaidh scileanna nua a fhoghlaim, bualadh le daoine nua agus le glacadh páirte níos mó i do phobal. Samplaí de chúrsaí atá a dtairiscint faoi láthair le grúpaí éagsúla nó ealaíne, garraíodóireacht, forbairt phearsanta, ríomhairí agus Folláine & Sláinte, ach is féidir leat tairiscint rud ar bith a bhfuil spéis ag daoine i do cheantar.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ó Meabh Mhic Gairbheith, Éascaitheoir Oideachais Pobail ag 074 9725522

Cuirfidh muid fáilte roimh fhiosrúcháin ar bith agus go háirithe ó ghrúpaí nach bhfuil ag baint leasa faoi láthair ar thacaíocht ón gclár.[/lang_ie]

[lang_en-uk]Donegal ETB Community Education Support Programme

Calling new Community Groups!

Are you a Community Group (large or small) which is interested in organising courses or classes in your own locality?

Have you heard of Donegal Education & Training Board (formerly VEC) Community Education Support Programme?

The programme is designed to offer financial and other supports (such as finding a suitable tutor or venue) to community groups which plan, organise & deliver Educational /Recreational courses in their own local area.

We can help your group to offer local opportunities for learning new skills, meeting new people and participating more in your community. Examples of courses currently being offered by groups in different areas are art, gardening, personal development, computers and health & fitness but you can offer anything which is of interest to people in your area.

More information is available from Maeve McGarvey, Community Education Facilitator at 074-9725522.

We would especially welcome enquiries from groups who are not currently availing of support from the programme.[/lang_en-uk]