Féile AONTAS 2014 buailte linn | AONTAS Festival 2014

Aontas[lang_ie]Tá an Fhéile bhliantúil d’Fhoghlaimeoirí Aosaigh AONTAS ar siúl ar an tseachtain seo chugainn 24 Feabhra -1 Márta 2014. Le ceiliúradh ar an fhéile tá Soláthraithe Pobail le hOideachas Aosaigh /Bord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall le roinnt imeachtaí le bheith ar siúl ar fud an chontae agus atá dírithe ar eolas a sholáthar d’fhoghlaimeoirí fásta, ag léiriú an luach ar an fhoghlaim aosaigh agus le ceiliúradh éachtaí na bhfoghlaimeoirí fásta atá tagtha tríd an phróiseas.

“Le tuairim is 15,000 daoine fásta gach bliain pháirteach i gcláir foirmiúil agus pobalbhunaithe agus cláir breisoideachas sa chontae agus tar éis níos mó nó 1,000 ag freastal le gairid i Leitir Ceanainn ar an Aonach d’Fhoghlaimeoirí Fásta i mí Eanáir – is cinnte go bhfuil méadú ar éileamh ar sheirbhísí oideachais do dhaoine fásta i nDún na nGall”.- a deir Cróna Gallagher, Oifigeach Oideachas Aosaigh leis an Bhord Oideachais agus Oiliúna.

Glac an deis le hamharc ar an Amchlár sa Chontae seo leis an Fhéile seo agus feic fós ar roinnt scéalta fíor ó dhaoine sa chontae seo atá tar éis dul trí na Seirbhísí Oideachais Aosaigh go dtí seo. Cliceáil ar na hainmneacha cuí le cluinstin éachtaí agus na taithí a fuarthas le hOideachas Aosaigh: Seo Paul Mahon, Louise Duffy,  Kathleen Anne Doherty,  Lorraine Mc Daid, Nellie Chilufya Nelson. Le haghaidh tuilleadh eolais déan teagmháil leis na hionaid chuí de réir an clárama agus le tuilleadh eolais leanúnach ar Chláir Oideachais Aosaigh do chuid an Bord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall, faigh i dteagmháil le Rose Duffy ag 074 9178088. Táimid ag tnúth le do láthair ag na himeachtaí i rith na seachtaine seo chugainn!![/lang_ie]

[lang_en-uk]The annual AONTAS Adult Learners’ Festival event is scheduled for next week from 24th February – 1st March 2014. To celebrate this event Adult Education Community Providers and Co.Donegal ETB’s Adult Education Service have a number of events scheduled to take place throughout the county aimed at providing information to adult learners, showcasing the value of adult learning and celebrating the achievements of adult learners who have come through the process.

“An estimated 15,000 adults are involved annually in formal and community based adult and further education programmes in the county and more than 1000 attended the ETB Adult Learner Fair in Letterkenny in January this year– there is a huge demand for adult & further education services in Donegal”.- says Cróna Gallagher, Adult Education Officer with Donegal ETB.

Please take the opportunity to view the Adult Learners’ Festival Timetable for Donegal (this will also appear in the local press this week) and to listen to the selection below of some real- life testimonials of achievement from around the county, from people who have availed of Adult Education Services to date. Click on the individual names below to listen to their experiences of Adult Education programmes:  Paul Mahon, Louise Duffy, Kathleen Anne Doherty, Lorraine Mc Daid, and Nellie Chilufya Nelson.

For further information on events planned for Adult Learners’ Week, please contact the relevant centres listed on the Timetable of Events for Donegal. For on-going information on ETB Adult Education Programmes, contact Rose Duffy, Information Officer, at the Donegal Adult Learner Guidance Service (074 9178088). We look forward to your attendance throughout the week of events!![/lang_en-uk]