Lainseáil Rás 5km Gairmscoil Chú Uladh | Launch of Gairmscoil Chú Uladh’s 5K Race

[lang_ie]Bhailigh daltaí, múinteoirí agus tuismitheoirí na scoile chomh maith le haoi speisialta éagsúla i halla na  scoile cúpla seachtain ó shin chun an ‘Tolg go 5km’ a sheoladh go hoifigiúil.  Ar an lá bhí óráidí spreagtha ó réimse aoichainteoirí mar Patsy Mc Gonagle, Micheál Ó Murchú (Captaen foireann peile sinsearach Dhún na nGall) agus Karen Guthrie (Captaen foireann peile na mban Dhún na nGall).  Bhí a lán imeachtaí aclaíochta eagraithe do dhaltaí na scoile.  Beidh an Rás Míle agus an Rás 5km ar siúl ar an Aoine, 11 Aibreán.  Is é Coiste Sláinte na scoile a d’eagraigh an t-imeacht seo.[/lang_ie]

[lang_en-uk]Students, teachers and parents of the school, as well as special guests, gathered in the school hall a few weeks ago to officially launch the ‘Couch to 5K’.  On the day there were motivational talks from special guests including Patsy Mc Gonagle, Michael Murphy(Captain Donegal Senior Football team) and Karen Guthrie (Captain Donegal Ladies Football team).  There was a wide range of sport/fitness activities organised for the students of the school.  The One Mile Race and the 5K Race will take place on Friday, April 11th.  The event was organised by the Healthy School’s Committee’. [/lang_en-uk]