€ 2010.80 bailithe ag mic léinn SDOG. | €2010.80 raised by VTOS students

[lang_ie]Rinne na mic léinn an iarracht ar fad le gairid nuair a bhailigh siad an méid airgead seo mar pháirt den Mhodúl ar bheith ag Obair mar Fhoireann ar an Chúrsa Scileanna Fostaíochta san Ionad Oideachais Aosaigh i mBaile Dhún na  nGall.

Sa deireadh bhí iomlán de € 1294.60 do Naomh Uinseann de Pól agus € 716.20 don Ospís Dhún na nGall. Bhí na Mic Léinn páirteach  i dtrí imeachtaí tiomsaithe airgid  áitiúla. Ba é an chéad imeacht nó díolachán as búit cairr ar siúl san  Ionad Bosco Naomh Eoin,  an dara hócáid bhí próiseas céarach sa Tábhairne an Scotsman agus ar deireadh bhí an tríú hócáid mar raifil  ar siúl san Ionad Oideachais Aosaigh féin.

D’obair gach duine acu go hiontach mar fhoireann agus bhí an chraic agus taithí bainte amach acu. Na mic léinn a bhí ann nó – Francis Campbell, Gary Walsh, Steven Horan, Kevin Ryan, Murial Clarke, Margo McGowan, Vivienne Laffan, Aoife Bennett, Michal Cieslak agus Mark Forde.

Comhghairdeas libh as an obair déanta.[/lang_ie]

[lang_en-uk]The level 4 VTOS students of the Adult Education & Training Centre, Donegal Town took part in a Teamworking Module as part of their Employment Skills Course

A total of €1294.60 was raised for St Vincent de Paul and €716.20 for the Donegal Hospice.  The Students participated in three local charity fundraising events. The first event was a car boot sale held in the St John Bosco Centre, the second event was the charity wax-off held at the Scotsman’s Bar and finally the third event was a hamper raffle draw held in the Adult Education Centre.

A great team working experience was had by all whose hard work and contribution ensured the success of all three events. Students involved were :- Francis Campbell, Gary Walsh, Steven Horan, Kevin Ryan, Murial Clarke, Margo McGowan, Vivienne Laffan, Aoife Bennett, Michal Cieslak and Mark Forde.

Well done everyone on your achievement.[/lang_en-uk]