GRADAIM 2013/2014. | AWARDS 2013/2014

[lang_ie]Ná déan dearmad go bhfuil an t-am ag éirí gairid agus muid ag déanamh ar an spriocdáta (2 Bealtaine 2014) le haghaidh iontráil nó iarratas do . Ghradaim do Mhic Léinn, Foghlaimeoirí agus Foirne Bord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall – 2014.  Tá fáilte roimh iarratais ó Scoileanna, Coláistí, Ionaid agus Oifigí Riaracháin ar fud an Bord Oideachais agus Oiliúna ina iomláine.

Tá ocht [8] catagóirí i gceist :- (1). Taighde (2) Teicneolaíocht san Oideachas (3) Smaointeoireacht Nuálach (4) Comhoibriú le heagraíochtaí áitiúla (5) Tionscadal Cuimsitheach (6) Tionscadal Glas (Fuinneamh Inbhuanaithe). (7) Dea-chleachtais i gCúrsaí Sláinte agus (8) ETIEM {Eolaíocht, Teicneolaíocht, Innealtóireachta, Ealaíne agus Matamaitice}.

Mura bhfuil iarratas agat go dtí seo, tá tuilleadh eolas, mar aon le foirmeacha iarratais ar fáil anseo le híoslódáil nó tig leat fáil fós i dteagmháil le hOifig an Príomhfheidhmeannach ag annualawards@donegaletb.ie   Mar a deirim – tá an spriocdáta do na hiarratais ar an  2 Bealtaine 2014. Seo an Póstaer.  Bígí páirteach ann[/lang_ie]

[lang_en-uk]Don’t forget that time is running fast towards the deadline (2nd May 2014) for entries for the Donegal ETB Awards 2014. Participation is strongly welcomed from Students, Learners and Staff from all Schools, Colleges, Centres and Administration Offices under the umbrella of the Donegal ETB.

There are eight [8] categories under which the awards will be given:- (1) Research (2) Technology in Education (3) Innovative Thinking (4) Co-operation with Local Organisations (5) Inclusive Project (6) Green Project (Sustainable Energy) (7) Good Practice in Health (8) STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics).

Closing date is 2nd May 2014 for all entries.If you have not entered as yet, further details, together with application forms are available here to download and ongoing and further information is available by contacting the CEO’s office at annualawards@donegaletb.ie  Here is the Poster and do get involved[/lang_en-uk]