Comhairle Mhúinteoireachta agus Foghlama bunaithe | Teaching and Learning Council established

ETB Principals and Administration Staff on a cross-border visit to schools in Northern Ireland.

[lang_ie]Tá Comhairle Mhúinteoireachta agus Foghlama bunaithe ag Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Bord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall chun seirbhísí múinteoireachta agus foghlama ar ardchaighdeán a chinntiú agus a chur chun cinn d’fhoghlaimeoirí.

Tá téarmaí tagartha measartha leathan ag an Chomhairle, atá ar dtús ag breathnú ar dhea-chleachtas sna Scoileanna agus Ionaid Oideachais agus an t-eolas a roinnt eatarthu.  Tá sé mar chuspóir acu an caighdeán múintoireachta agus foghlama a fheabhsú go leanúnach. De réir Shaun Purcell, an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, beidh an tionscnamh nua seo ag díriú ar Teicneolaíocht Faisnéise (TF) a chomhtháthú mar pháirt den phróiseas agus, de réir a chéile,  tá an Bord ag cur acmhainní i bhfeidhm chun an chuspóir seo a bhaint amach.

Preas ráiteas iomlán anseo agus roinnt eolais ar an turas trasteorann fhad le scoileanna I dTuaisceart Éireann.[/lang_ie]

[lang_en-uk]Donegal ETB has established a Teaching and Learning Council which will consult, advise and promote the provision of high quality teaching and learning to all learners in Donegal ETB

“The Council will have a broad remit. Members are looking at good practice in their Schools and Centres with a view to sharing these throughout the network.  The goal is to continue to improve the quality of teaching and learning in Donegal ETB.  Embracing this new initiative, Shaun Purcell, Chief Executive sees the Council initially focusing on integrating ICT as part of this process. As resources allow, structures and resources are being put in place to support this.”  Shaun Purcell, CEO.  28th March 2014

Please read the full Press Release which also includes details of recent cross border visit to schools in Northern Ireland.[/lang_en-uk]