200 + eile ag fáil a gcuid Gradaim. | Another 200+ Learners receive Awards

Community Development Group

[lang_ie]Bhí níos mó nó dhá chéad foghlaimeoir fásta ó fud an chontae i láthair le bronnadh na nGradaim FETAC (Comhairle na nDámhachtainí Breisoideachais agus Oiliúna). Bronnadh na teastais ag leibhéal trí, ceithre, cúig agus sé ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí. Bhí teastais fós d’Ardteistiméireacht do na scoláirí as an Ionad Leitir Ceanainn chomh maith. Bhí faighteoirí i láthair ó Bhéal Átha Seanaidh, Baile Dhún na nGall, Leitir Ceanainn, Baile na nGallóglach, Bun Cranncha agus Gort an Choirce chomh maith leis na hionaid for-rochtana sa chontae. Comhghairdeas le gach duine agus lean an nasc anseo chun preaseisiúint iomlán agus don ghailearaí.[/lang_ie]

[lang_en-uk]Over two hundred adult learners from across the county were recently presented with QQI (Quality and Qualifications Ireland) certificates. The certificates were awarded at level three, four, five and six on the National Framework of Qualifications. There were also presentations of certificates for the Leaving Certificate to the students from the Letterkenny Centre. There were recipients present from Ballyshannon, Donegal Town, Letterkenny, Milford, Buncrana and Gortahork as well as all the outreach locations in the county.

Many Congratulations to all and please link here to full press release and to gallery.[/lang_en-uk]

Gallery