Feasacht Rothaíocht in aghaidh Féinmharú 2014. | Cycle Against Suicide 2014.

[lang_ie]Tá Feasacht Rothaíocht in aghaidh Féinmharú 2014 ar siúl arís agus i mbliana agus beidh an ócáid ag tarlú ar fud an oileán ina iomláine – Tuaisceart Éireann fós. Thosaigh an t-imeacht  i mBaile Átha Cliath ar an Luan 28 Aibreán agus le críochnú arís i mBaile Átha Cliath ar an 11 Bealtaine. Ar an mbealach ar fud na tíre beidh na rothaithe ag dul tríd páirt don Chontae seo – Dún na nGall – agus le stadanna ar an sceideal bualadh thar oíche ag Scoileanna de chuid an Bord Oideachais agus Oiliúna – sin Gairmscoil na Mainistreach, Baile Dhún na nGall agus Coláiste Pobail Bun an Phobail, Inis Eoghain. Beidh fáilte ann ó fhoirne agus daltaí na scoileanna seo agus beidh áit ann leis na rothair agus gach uile threalamh thar oíche. Is cinnte go bhfuil an cheist faoi Bhia agus Leaba (Homestays) thar oíche thábhachtach don ócáid agus iarrtar ar dhaoine fáil i dteagmháil le Deirdre McColgan ag 077 36717334 / 086 6076024.

Tá áiseanna ar fáil thar oíche i mbliana arís ó Ionad Oideachais Allamuigh Ghartáin agus beidh na Homestays de dhíth go mór fós thíos i gceantar Dhoire ar an 7 Bealtaine. Tá gach sórt eolais ar an rud go hiomlán anseo – faoin Fheasacht féin , na Homestays agus póstaer faoin oíche i nDoire Cholmcille.

Le chéile, gualainn ar ghualainn, is féidir linn an timthriall féinmharaithe ar oileán na hÉireann a bhriseadh.[/lang_ie]

[lang_en-uk]The 2014 Cycle Against Suicide around the complete island of Ireland (including Northern Ireland this year) is upon us. The marathon cycle event began in Dublin on Monday 28th April and ends again in Dublin on May 11th. On route the cyclists will be passing through areas in Donegal with stops scheduled at some of the ETB Schools – namely Abbey Vocational School, Donegal Town and Moville Community College, Inishowen where the students and staff and local community will welcome the cyclists and take care of their needs and safety of their bicycles and gear overnight.  Naturally the need of Homestays are a vital part of this event where the cyclists can stay overnight. This will be paramount along all the route and also in the Derry area where the event will be on May 7th. Gartan Outdoor Education and Training Centre are once again making available overnight facilities this year. Please link here for all information for Cycle 2014, information on Homestays and information is also available from Deirdre Mc Colgan at 077 36717334 / 086 6076024.

Together, shoulder to shoulder, we can break the cycle of suicide on the island of Ireland.[/lang_en-uk]