Scéim Deontais do Chlubanna Óige Áitiúla, 2014. | Local Youth Club Grant Scheme, 2014.

Youth Club1[lang_ie]Ba chóir bhur n-aird a dhíriú ar Scéim Deontais do Chlubanna Óige Áitiúla, 2014.  anseo agus an t-eolas a íoslódáil agus iad a líonadh go luath agus a sheoladh ar ais fhad leis na hOifigí Riaracháin anseo i Leitir Ceanainn roimh  Dé Céadaoin 28ú Bealtaine 2014.

Tá iomlán ar fáil anseo, an fógra féin, foirm iarratais agus bileog eolais maidir leis an Scéim Deontais do Chlubanna Óige Áitiúla, 2014. Fós mar is gnáth tá Foirm EFT agus Foirm Cánach ar fáil agus atá le bheith páirteach le gach Iarratas,

Tá siad fós (na foirmeacha céanna) ar fáil faoi roghchlár an suíomh idirlíne seo ag Seirbhísí don Óige atá faoi Sheirbhísí Oideachais agus tig iad a fháil anseo inniu.

Fógra.                      Bileog Eolais.

Foirm Iarratais.             Foirm RAA (Ríomhaistriú Airgid)

Foirm Chláraithe Cánach[/lang_ie]

[lang_en-uk]Please direct your attention to relevant documentation here in regard to the Local Youth Club Grant Scheme, 2014 and those interested to have applications completed and returned to the Administration Offices in Letterkenny by Wednesday 28th May 2014.

All is available here today, the advert, information sheet and the application form itself and are also available also under Youth Services which is under Education Services menu on the website menu. Please note the inclusion of an EFT Form and Tax Registration Form which must be completed with each application.

Advert               Information Sheet.

Application Form.           EFT Form

Tax Registration Form[/lang_en-uk]