Seoladh Leabhrán ón Chúrsa Litearthacht Aosaigh | Booklet Launch from Learning for Living course

Rosses Booklet Cover[lang_ie]Déanfaidh Seán Puirséil, Príomhfheidhmeannach, an leabhrán ‘Folklore and Heritage in the Rosses’, á sheoladh in Ionad Teampaill Chróine Dé Céadaoin an 14ú Bealtaine ag 11.00 r.n.  Cuireadh an leabhrán seo le chéile ag roinnt de na mic léinn a bhí ar an Chúrsa Oidhreacht Chultúrtha agus Feasacht Turasóireachta  atá á reáchtáil ag an Chlár Litearthachta d’Aosaigh do chuid Bord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall.  Eagraíodh an cúrsa i gcomhar leis an ‘Ionad’  ar an Chlochán Liath a oibríonn go dlúth leis an Bhord Oideachais agus Oiliúna  chun cúrsaí a chur ar fáil go háitiúil do mhuintir  na Rosann. Ag an seoladh céanna beidh Tionscnamh um Fhilleadh ar an Oideachas ag reáchtáil “Maidin Chaife” do Shealaíocht don Bheatha. Bígí ann agus tabhraigí  tacaíocht.[/lang_ie]

[lang_en-uk]Shaun Purcell, CEO, Donegal Education and Training Board will launch a booklet ‘Folklore and Heritage in the Rosses’, in Ionad Teampaill Chróine , Dungloe this Wednesday 14th May at 11.00a.m. This booklet was compiled by some of the Students on the Cultural Heritage and Tourism Awareness course run  by the ETB’s Learning for Living Programme.  The course was organised in cooperation with the ‘Ionad’ in Dungloe who work closely with the ETB to provide courses at local level for the people of the Rosses area. In conjunction with the launch BTEI are also holding a Coffee Morning to raise awareness and funds for cancer research with “Relay for Life”.[/lang_en-uk]