Scéim Teanga ETB Dhún na nGall | Donegal ETB Language Scheme

[lang_ie]Tá sé i gceist ag Bord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall scéim teanga a dhreachtadh de réir Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003. Tá aighneachtaí maidir le hullmhú an dréachtscéim á lorg anois ó aon pháirtithe leasmhara. Tuilleadh eolais ar fáil tríd an nasc seo.[/lang_ie] [lang_en-uk]Donegal ETB proposes to draft a language scheme in accordance with the Official Languages Act, 2003. Donegal ETB invites submissions in relation to the preparation of the draft scheme from any interested parties. Follow this link  for further information[/lang_en-uk]