Painéal Cúntóirí Riachtanais Speisialta 2014 – 2015. | Panel for Special Needs Assistants 2014 – 2015.

[lang_ie]Tugann Bord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall cuireadh d’iarrthóirí, fir agus mná, a bhfuil cáilíochtaí oiriúnacha acu, cur isteach ar áit ar phainéal mar Chúntóir Riachtanais Speisialta do chonradh téarma seasta lánaimseartha / páirtaimseartha ó 1 Meán Fómhair 2014 go 31 Lúnasa 2015.

Gabh fhad le leathanach Folúntais faoi Fúinn ar an roghachlár den suíomh idirlíne seo le haghaidh na doiciméid chuí a íoslódáil. Caithfidh na Foirm Iarrtais bheith ar ais roimh Nóin, 18 Meitheamh 2014.[/lang_ie]

[lang_en-uk]Donegal ETB (Education and Training Board) invites applications from suitably qualified persons, both male and female, for panel placing for posts as Special Needs Assistants which may arise on a fixed term contract in a wholetime/part time capacity during the period of 1st September 2014 to 31st August 2015.

Please download and complete documentation available at this website under the menu – About Us – Vacancies. Please also take note completed application form must be returned by Noon, 18th June 2014.[/lang_en-uk]